Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel
  1. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 5 000?

  2. Medlemstallet i Legeforeningen passerte 20 000 helt i slutten av 2000 (se Jubileumsquiz nr 20). Denne inkluderer medisinstudenter. Når passerte antallet leger i Legeforeningen 20 000?

  3. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 28 000?

Svar:

  1. 1969

  2. 2006

  3. 2011

Anbefalte artikler