Soya forebygger ikke beintap

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Daglig inntak av soyaisoflavoner hos postmenopausale kvinner ga ikke redusert beintap i en randomisert, placebokontrollert studie.

Illustrasjon Istockphoto

Mange hevder at soyaprodukter kan forebygge tap av beinmasse og lette plager hos kvinner i overgangsalderen.

Kvinner i alderen 45 – 60 år uten osteoporose ble randomisert til daglig inntak av tabletter med enten 200 mg soyaisoflavoner (n = 122) eller placebo (n = 126) (1). Etter to års oppfølging var det ikke signifikant forskjell i beintetthet mellom de to gruppene, med en endring på henholdsvis – 2,0 % og – 2,3 % i korsrygg, – 1,2 % og 1,4 % i hofte og – 2,2 % og – 2,1 % i lårhals. Ved inklusjon i studien var 50 % av kvinnene plaget av hetetokter. Ved studiens avslutning hadde en signifikant høyere andel av kvinnene i intervensjonsgruppen slike plager enn kvinnene i placebogruppen (49,4 % versus 31,7 %). Det var ingen øvrige signifikante forskjeller mellom gruppene ved studieavslutningen.

– I denne studien fant man ikke redusert beintap hos kvinnene i behandlingsgruppen. Og overgangsplagene var faktisk større hos dem som fikk behandling enn i placebogruppen. Til tross for metodologiske vansker er studien godt gjennomført, og forskerne rapporterer også negative funn, sier professor Nina Emaus ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø.

– Dette er en viktig studie som bidrar til å avlive myter og som gir kvinner muligheten til å ta kunnskapsbaserte valg vedrørende egen helse, sier Emaus.

Anbefalte artikler