Farlig å fly?

Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Flyreiser påvirker pasienter med lungesykdom i den grad at det kan være nødvendig med oksygentilskudd under reisen.

Aina Akerø. Foto privat

Under flyreiser er lufttrykket i kabinen lavere enn på bakken. Dette medfører at oksygeninnholdet i blodet faller, og hos passasjerer med lungesykdom kan det bli så lavt at oksygentilskudd under reisen er anbefalt. Det viser avhandlingen til lege og forsker Aina Akerø ved Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Hun har studert hvordan flyreiser påvirker pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Resultatene er brukt som grunnlagsmateriale i nye internasjonale retningslinjer for vurdering av pasienter med kols som skal reise med fly.

– I en spørreundersøkelse fant vi at over halvparten av et utvalg norske pasienter hadde fløyet i løpet av en toårsperiode. En firedel hadde hatt plagsomme symptomer under reisen. Risikoen for pusteproblemer hos disse var sjudoblet sammenliknet med risikoen for slike problemer hos friske, sier Akerø.

– Under en reise til Gran Canaria så vi at oksygenmetningen hos kolspasientene var betydelig lavere enn den var på bakken, og at metningen falt ytterligere når de gikk omkring i flyet. Tilsvarende funn ble gjort ved simulerte flyreiser hvor pasienten pustet inn en gass med oksygeninnhold svarende til luften i en flykabin og i lavtrykkskammer, forteller Akerø.

På bakgrunn av disse funnene har Akerø konsentrert seg om hvordan man kan forutsi hvem som trenger å ha med seg oksygenflasker om bord og hvem som kan reise uten. Med tanke på dem som må ha med seg oksygen om bord, dokumenterer Akerø også hvilke typer oksygentilførsel som egner seg for bruk under flyreiser.

Disputas

Aina Akerø disputerte for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 11.10. 2011 med avhandlingen Effects of air travel on patients with COPD.

Anbefalte artikler