Å vente

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Vi nærmer oss advent, en ventetid preget av glede og forhåpninger.

Andre ventetider er fylt av helt motsatte følelser. Å gå og vente på innkalling til undersøkelse eller behandling når det er mistanke om alvorlig sykdom, er en stor belastning. Tankene kverner, bekymringer bygger seg opp, livet settes på vent.

For mange er ventetiden, uvissheten og usikkerheten det verste. Ikke minst hvis alvoret understrekes av at statsministeren garanterer at behandling av kreftpasienter skal starte innen 20 dager, slik han gjorde på en pressekonferanse i juni i år. Når heller ikke det løftet innfris, øker bare usikkerheten.

Det er ikke papirbestemmelser eller programerklæringer som trengs for å få ventetiden ned.

Anbefalte artikler