Utmerket referanseverk om demens

Knut Engedal Om forfatteren
Artikkel

Pace, Victor

Treloar, Adrian

Scott, Sharon

Dementia

From advanced disease to bereavement, 426 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 38

ISBN 978-0-19-923780-7

Dette er en hendig bok i lommeformat i serien Oxford Specialist Handbooks in End of Life Care. Som for de øvrige bøkene i serien, er formålet å gi praktiske og gode råd og retningslinjer til leger og sykepleiere og andre som arbeider tett opp mot personer med demens og deres pårørende. Retningslinjene og rådene for pasientbehandlingen er basert på oppdatert kunnskap. I forordet legger forfatterne vekt på at dette er kunnskapsbaserte retningslinjer. Hovedvekten er lagt på behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av demens. Således er behandling med antidemenslegemidler kun som en parentes å betrakte.

Dette er ingen tradisjonell lærebok, men den kan brukes som et referanseverk i daglig klinisk arbeid. Stoffet er formidlet i 24 kapitler og strekker seg fra en kort definisjon av demens til å omhandle vurdering av smerte, stress, sorg og akutt somatisk sykdom hos personer med demens. Behandling og tiltak rettet mot komorbid sykdom er godt beskrevet. Det samme gjelder terminal pleie og kommunikasjon med pasienter med alvorlig grad av demens. De pårørendes situasjon er beskrevet i to kapitler, og også her har forfatterne lagt vekt på å formidle praktiske tiltak og hva kan man gjøre for de pårørende for at de skal klare omsorgsoppgavene.

Setningene og avsnittene er korte med greie overskrifter og med bruk av mange kulepunkter, tekstbokser og tabeller. Mange skalaer for vurdering av ulike symptomer er presentert, og forfatterne henviser hyppig til innhold som har relevans for de ulike kapitlene. Leseren må således bla frem og tilbake for å finne nødvendig informasjon. Ved første gjennomlesing virker denne presentasjonsformen litt kaotisk, men man lærer fort å finne frem, og da fungerer denne formidlingsformen godt.

Spesielt vil jeg tro at dette er en nyttig bok for travle leger og sykepleiere som arbeider i sykehjem hvor 80 % av beboerne har symptomer forenlig med en demenssykdom av moderat eller alvorlig grad. Jeg anbefaler den på det varmeste for denne målgruppen, og jeg vil tro at også spesialister i geriatri og alderspsykiatere vil ha glede av den i sin kliniske hverdag.

Anbefalte artikler