Pragmatisk og integrativ korttidsterapi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lemma, Alessandra

  Target, Mary

  Fonagy, Peter

  Brief dynamic interpersonal therapy

  A clinician’s guide. 256 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-19-960245-2

  I denne perlen av en bok gjør forfatterne det klart at den ikke representerer verken ny teoridanning eller ny teknikk. Terapiformen er utviklet av pragmatiske grunner. Hensikten er å hjelpe psykodynamisk orienterte klinikere til å arbeide i korttidsformat (16 timer) med pasienter med angst og/eller depresjon. De mener at psykoanalysen er et uvurderlig bidrag til den offentlige helsetjenesten, men at det er avgjørende at den tilpasser seg.

  Forfatterne begynner med å plassere boken teoretisk og teknisk. De bygger på sentral og aktuell psykoanalytisk teori: objektrelasjonsteori, tilknytningsteori og interpersonlig teori. Tidlig presenterer de forskning som dokumenterer effekten av psykodynamisk psykoterapi. Deretter drøfter de evaluering av pasienten og hvordan man kommer frem til det sentrale «interpersonlige affektive fokus». Dette dreier seg om et utvalgt internalisert, ofte ubevisst relasjonsmønster som står i nær sammenheng med pasientens presenterte problem. I samarbeid med pasienten gjør terapeuten det interpersonlige affektive fokus eksplisitt i løpet av de fire første timene. Det forblir det avgrensede fokus for terapien videre.

  I de påfølgende kapitlene diskuterer forfatterne teknikker som brukes i midtfasen av terapien. Det arbeides med utforskning av pasientens interpersonlige affektive fokus, refleksjon rundt pasientens indre opplevelse av relasjoner (inkludert terapirelasjonen), stimulering av mentaliseringsevnen samt utfordring til å gjøre endring i relasjoner. Etter hver time fyller pasienten ut et vurderingsskjema.

  Det er et eget kapittel om når ting går galt, og om avslutningsfasen. Den siste fasen markeres av et oppsummerende avslutningsbrev til pasienten som terapeuten skriver. Dette er en interessant ny type intervensjon innen psykodynamisk terapi som er hentet fra kognitiv analytisk terapi.

  Hovedpoengene i teksten blir illustrert med figurer og punktvise oppsummeringer. Det er et eget kapittel om hyppig stilte spørsmål til terapiformen. Det er tre appendikser: om kompetanse i terapiformen, evalueringsskjema til bruk etter hver time og informasjonsbrev til pasienten.

  Forfatterne er kjente og aktive psykoanalytikere i London. Omtalen av teori og forskning er fortettet og krever en del av leseren. På den annen side er det en fyldig referanseliste hvor leseren kan finne bakgrunnslitteratur. Den kliniske delen er pedagogisk godt skrevet og er nyttig ikke bare for dem som vil forsøke seg på den presenterte terapiformen. Generelt psykodynamisk arbeid beskriver de på en forbilledlig og klinisk svært nyttig måte. Jeg savner en plassering av korttidsterapimodellen i forhold til andre korttidsmodeller som er utviklet, men det ville krevet en utvidet ramme.

  Jeg anbefaler boken varmt til alle som arbeider med samtalebehandling – både i privat og offentlig sektor. Den vil også være svært anvendelig for utdanningskandidater innen psykodynamisk psykoterapi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media