Populærvitenskapelig om Alzheimers sykdom

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ekman, Sirkka-Liisa

  Eriksdottir Jönhagen, Maria

  Fratiglioni, Laura

  Alzheimer

  106 s, ill. Stockholm: Karolinska Institutet University Press, 2011. Pris SEK 198

  ISBN 978-91-85565-43-6

  Dette er kortfattet bok i nett og hendig format som kan brukes som en håndbok av helsepersonell som arbeider med personer med demens, men også av pårørende og andre interesserte. Den er skrevet av en tverrfaglig gruppe forskere fra Karolinska Institutet som representerer det fremste demensforskningsmiljøet i Norden – og dermed et solid kunnskapsgrunnlag. Boken er utgitt i en populærvitenskapelig serie om vanlige sykdommer.

  Språket er naturlig og rett på sak, og leseren får eksempler med pasienthistorier underveis. Det er mye nyttig informasjon, bl.a. om hvordan det oppleves når hukommelsen svikter, om hvordan utredningen foregår og diagnosen stilles. Pårørendes rolle og dilemmaer er behørig beskrevet. Det er gode råd om hvordan personen med demens kan forstås, særlig når atferden er aggressiv og vanskelig. Den vanskelige tiden når personen med demens trenger økt omsorg og må flytte inn i institusjon, er nyansert og klokt fremstilt – både med den sykes og de pårørendes perspektiv. Kapitlet om forskning vil være interessant for mange, med en oversikt over basal forskning med hensyn til årsaker og mulighet for behandling av sykdommen, utvikling av bedre diagnostiske metoder og forbedret omsorg. Forskergruppen har et optimistisk syn med tanke på utviklingen av nye legemidler og mulighetene for forebygging.

  Hvis jeg skal trekke frem noe negativt, må det være at innholdet ikke helt dekker den populasjonen av pasienter med Alzheimers sykdom vi har i samfunnet. Forfatterne retter i stedet søkelyset mest mot de yngre pasientene som ikke har betydelige aldersforandringer og komorbiditet, og som heller ikke har gamle ektefeller eller er enker. De nevner at deres pasienter har en gjennomsnittsalder på 63 år ved henvisning, mens alder ved diagnosetidspunktet nok er nærmere 80 år for pasienter med Alzheimers sykdom generelt.

  Målgruppen er naturlig nok den svenske befolkningen, med omtale av svenske nasjonale retningslinjer, det svenske helse- og omsorgsvesenet og kulturelle forhold, noe som ikke er direkte overførbart til Norge. Det svenske språket vil nok av noen oppleves som vanskelig å forstå, og for å få full nytte og utbredelse i Norge bør en slik bok oversettes og tilpasses norske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media