Hanne Nøkleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Nøkleby

Hanne Nøkleby, Geir Bukholm
19.08.2019
Grunnlaget for at Folkehelseinstituttet (FHI) 23. oktober 2009 anbefalte alle å vaksinere seg mot influensa, er beskrevet i DSBs evaluering, i Stortingsmelding 16 (2012–2013) og i FHIs gjennomgang (...
Elise Klouman, Hanne Nøkleby
14.06.2007
I Tidsskriftet nr. 10/2007 har redaktøren en kritisk lederartikkel om anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om å tilby jenter i 11 – 12-årsalderen vaksinasjon mot humant papillomvirus (HPV) i det...
Hanne Nøkleby
03.05.2007
A., Allen Vaccine The controversial story of medicine’s greatest lifesaver. 523 s, ill. London: Norton, 2007. Pris GBP 18 ISBN 978-0-393-05911-3 Forfatteren sier i innledningen at hans interesse for...
Liv Birkeland Flugsrud, Hanne Nøkleby
14.12.2006
Vaksiner mot poliomyelitt var et av de store sprangene i medisinens utvikling. Etter vel 50 år er den fryktede sykdommen utryddet over store deler av verden Gjennom hele første halvdel av det forrige...
Hanne Nøkleby, Bjørn-Erik Kristiansen
26.01.2006
Vaksinering, overvåking og sikker diagnostikk er viktig i bekjempelsen av kikhoste. I 2006 vil barn i sjuårsalderen bli tilbudt en fjerde dose med kikhostevaksine I en artikkel i dette nummer av...
Hanne Nøkleby, Berit Feiring
05.10.2006
Moderne vaksinehistorie begynner med koppevaksinen i 1796. Starten bygger på kombinasjonen av en skarp observasjon og flaks ( 1 ). Først omkring 100 år senere, da verden fikk forståelse for...
Hanne Nøkleby, Marianne A. Riise Bergsaker
05.10.2006
Vaksiner er et klassisk eksempel på det såkalte forebyggingsparadokset. Vellykket forebygging gjør den forebyggede tilstanden usynlig. Vi glemmer at den eksisterer. Dermed blir eventuelle negative...
Hanne Nøkleby
02.12.2004
Quadros, Ciro A. de Vaccines – preventing disease protecting health 398 s, tab, ill. Washington, D.C.: Pan American Health Organization, 2004. Pris USD 62 ISBN 92-75-11596-6 Utgangspunktet for boken...
Hanne Nøkleby
26.06.2003
Selv om vaksineutvikling er et prioritert mål, er det helt nødvendig at vi utnytter andre strategier for å beskytte oss mot SARS Aldri før har vi fått så mye kunnskap om en infeksjonssykdom i løpet...
Hanne Nøkleby
04.12.2003
Pakningsvedlegg for vaksiner inneholder alltid en setning om at det må foreligge muligheter for å behandle en eventuell anafylaktisk reaksjon. Det anbefales oftest at vaksinandene observeres i 15 – ...
Hanne Nøkleby
20.11.2002
Før vaksinasjon av pasienter med nedsatt immunforsvar bør man vurdere tre spørsmål: Kan vaksinen være farlig for pasienten? Vil vaksinen gi effekt? Vil pasienten ha nytte av spesielle vaksiner?...
Synne Sandbu, Hanne Nøkleby
20.06.2002
Det er ikke noe nytt at nordmenn reiser i arbeidssammenheng, heller ikke at barnefamilier oppholder seg i fjerntliggende strøk i årevis. Men det er en ny trend at lange svangerskapspermisjoner brukes...
Hanne Nøkleby
30.09.2001
Vaksinering mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine) er meget effektivt. I Finland er disse sykdommene utryddet (1), og i Norge er de blitt svært sjeldne. Fosterskader forårsaket av røde...
Synne Sandbu, Hanne Nøkleby, Oddveig Sellæg Helland, Berit Feiring, Margreta Bondevik, Folke Sundelin, Jann Storsæter
10.05.2001
Etter grunnvaksinasjon med tre doser i spedbarnsalder får norske barn boosterdoser med inaktivert poliovaksine (IPV) når de er 6 – 8 år og difteri-tetanus-vaksine (DT) når de er 11 – 12 år...
Hanne Nøkleby
20.06.2000
Reisende med utenlandsk opprinnelse stod for 14 % av de importerte infeksjonene etter utenlandsreise fra Norge i 1999, viser tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Mange tilfeller...
Preben Aavitsland, Bjørn G. Iversen, Hanne Nøkleby
17.06.2011
Det er mykje å lære av rapporten til Sverre Rørtveit og medarbeidarar i Tidsskriftet nr. 7/2011 om influensapandemien i Austevoll ( 1 ). Rørtveit informerte innbyggjarane og førebygde spreiing av...
Hanne Nøkleby
29.11.2011
Kemp, Ejvind Smitsomme sygdomme og vaccination 178 s, ill. København: Forlaget Underskoven, 2011 Pris DKK 200 ISBN 978-87-92662-40-8 Ifølge vaskeseddelen presenterer denne boken «de første store...
Sveinung Larsen, Hanne Nøkleby, Dag Amundsen
06.03.2012
Kombinasjonen av feber, konjunktivitt og makuløst utslett kan by på diagnostiske utfordringer. Pasienten er en kvinne i slutten av 40-årene som ble innlagt med en seks dagers sykehistorie med sårhet...
Hanne Nøkleby
19.02.2013
Morrow, W. John W. Sheikh, Nadeem A. Schmidt , Clint S. Vaccinology Principles and practice. 540 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 90 ISBN 978-1-4051-8574-5 Vaksinologi er en...
Hanne Nøkleby
26.11.2013
Roaldkvam, Sidsel McNeill, Desmond Blume, Stuart Protecting the world’s children Immunisation policies and practices. 233 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 35 ISBN 978-0-19-...