Godt, men ustrukturert om samliv

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tryti, Eva

  Evig din?

  Sex, plikt og kjærlighet. 304 s. Oslo: Gyldendal, 2011. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-40486-3

  Eva Tryti er spesialist i klinisk voksenpsykologi og driver praksis for par og enkeltpersoner. I denne boken tar hun for seg det moderne parforholdets kår, muligheter og fallgruver, og prøver å svare på hva som skal til for å få parforhold til å vare. Målgruppen er, ifølge vaskeseddelen, «alle som er i et forhold eller ønsker å komme i et stabilt forhold».

  Bakgrunnen for analysen er først og fremst hennes egen erfaring som par- og individualterapeut, men hun bruker i noen grad statistikk og henvisning til andre kilder. Hun fletter også inn noen kasuistikker fra praksisen sin.

  Det er 15 kapitler, med temaer som kjærlighetsekteskapets historie, parforholdets byggesteiner, forholdet mellom trygghet og frihet, forskjellen på forelskelse og kjærlighet, og utroskap. Mesteparten er i fritekst, ispedd punktlister. Noen ganger er det en liste med råd på slutten av kapitlet, noen ganger ikke. Til slutt er det en fyldig litteraturliste.

  Et gjennomgangstema er det Tryti kaller «parromantiske forestillinger», som hun mener gjennomsyrer mye av tenkningen vår rundt parforhold. De handler bl.a. om at kjærlighet er det viktigste grunnlaget for et varig parforhold, at det skal finnes én (eller noen få) som er «riktig» for bare meg, og at den dagen kjærligheten er borte, er forholdet dødt. Når kjærlighet i tillegg defineres som synonymt med forelskelse og begjær, er det duket for problemer, for de to er ganske ulike størrelser.

  De parromantiske forestillingene sier videre at visse følelser – spesielt de seksuelle – bare skal finnes i parforholdet, og at noen følelser absolutt ikke skal finnes der. For eksempel er det å holde sammen av plikt eller praktiske årsaker ansett som mindreverdig. Dette illustreres ved tilfeller hvor noen bryter ut av et langvarig ekteskap pga. en forelskelse, med den begrunnelse at man følge sine følelser, og at å bli i forholdet av plikt er en forbrytelse mot kjærligheten.

  Trytis poeng er at disse forestillingene gjør at vi tenker mindre rasjonelt når vi skal løse de hverdagslige problemene som alle par møter på. Og de forkludrer realitetene, bl.a. at vennskap og praktiske forhold betyr mer i det lange løp enn begjær og forelskelse.

  Det er mye godt og interessant stoff her, men boken kunne med fordel vært strammet opp en del. Den er litt for omstendelig og pratsom, og temaene flyter for mye over i hverandre. Punktlistene og rådene virker ganske tilfeldig sammensatt, og de virker mer forstyrrende enn opplysende. Når det gjelder litteraturlisten, er den for akademisk til en bok hvor målgruppen er legfolk. Det hadde vært bedre med en kortere liste med forslag til videre lesning. Forsidebildet står ikke i stil med innholdet og kan ikke kalles annet enn spekulativt.

  Det er likevel en bok som kan anbefales til, nettopp, alle som er i et forhold eller ønsker å komme i et. Og andre interesserte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media