Væskeresuscitering kan være skadelig i fattige land

Kristoffer Brodwall Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1536

I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 16/2011 har det falt ut en setning. Vi beklager dette. Artikkelen er korrekt i nettversjonen. Her gjengis den riktige passasjen:

En randomisert, kontrollert studie med 3 141 barn (i alderen 60 dager-12 år) i Uganda, Kenya og Tanzania (1) var designet for å sammenlikne fysiologisk saltvann og albumin til væskeresuscitering (20 – 40 ml/kg over 1 t) hos barn med feber, påvirket bevissthet og/eller respirasjonsbesvær samt tegn på nedsatt perfusjon (definert ved kapillær refylling > 3 sek, kalde underekstremiteter eller alvorlig takykardi). Det var ingen forskjell i dødelighet – av de 1 050 barna som fikk albumin, døde 111 innen 48 timer (10,6 %) og av de 1 047 som fikk saltvann, døde 110 (10,5 %). Derimot døde kun 76 av 1 044 barn (7,3 %) innen 48 timer i kontrollgruppen, som ikke fikk væskestøt. Alle fikk væske etter basalbehov og standard infeksjonsbehandling.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler