Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid

Geir Sverre Braut Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1872

I denne lederen i Tidsskriftet nr. 19/2011 s. 1872 skal det i femte avsnitt annen setning stå: For å oppnå viktige politiske mål hevdar Olav Helge Førde og medarbeidarar at ein må kunne stille faglege krav som…

Vi beklager feilen.

Anbefalte artikler