Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1872

  I denne lederen i Tidsskriftet nr. 19/2011 s. 1872 skal det i femte avsnitt annen setning stå: For å oppnå viktige politiske mål hevdar Olav Helge Førde og medarbeidarar at ein må kunne stille faglege krav som...

  Vi beklager feilen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media