Fagleg autonomi krev fagleg samarbeid

Geir Sverre Braut Om forfatteren

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 1872

I denne lederen i Tidsskriftet nr. 19/2011 s. 1872 skal det i femte avsnitt annen setning stå: For å oppnå viktige politiske mål hevdar Olav Helge Førde og medarbeidarar at ein må kunne stille faglege krav som…

Vi beklager feilen.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler