Sykehus på sotteseng?

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

I høst har presset mot Oslo universitetssykehus økt ytterligere. Flere leger ved sykehuset har skrevet bekymrede debattinnlegg. Titler som Det vanstyrte sykehus (Torgeir Bruun Wyller i Aftenposten 30.9.), Sykehuset kollapser (Aasmund Bredeli i Dagens Næringsliv 27.9.) og Skandalesykehuset vakler videre (Steinar Solberg i Dagens Næringsliv 6.9.) taler sitt tydelige språk.

Men mange leger utenfor østlandsområdet ser annerledes på saken. Omstillingen må gjennomføres «uten opphør», hevder direktørene for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest, to av dem leger, i et innlegg med tittelen Vi trenger Oslo-legene (Dagens Næringsliv 23.9.). Alle synes å være enige om at pasienten er syk, men diagnosen og behandlingen som foreskrives er altså helt forskjellig. Det lover ikke godt.

Anbefalte artikler