Stamcellenes etikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hug, Kristina

  Hermerén, Göran

  Translational stem cell research

  Issues beyond the debate on the moral status of the human embryo.

  461 s, ill. Heidelberg: Humana Press, 2011. Pris EUR 140ISBN 978-1-60761-958-1

  Stamceller utfordrer oss. De er det biologiske livets opprinnelse og opprettholder. Nå kan de endres og manipuleres. Det gir nye muligheter for behandling, utvidelse av egenskaper og kryssing av tradisjonelle artsgrenser. Stamceller reiser derved det grunnleggende spørsmålet om biologisk materiale har moralsk status eller krav på beskyttelse. Dette spørsmålet anser redaktørene av Translational stem cell research som uløselig. Istedenfor retter de søkelyset mot de mange andre moralske utfordringene med stamcelleforskningen på vei fra laboratoriet til klinikken.

  Leseren får en nyttig oversikt over stamcelleforskningen gjennom en rekke korte bidrag fra flere fremtredende forskere på området. De belyser problemstillinger innen forskningsetikk, håndtering av biologisk materiale i biobanker, industrielle interesser, patentering samt samfunnsmessige og kulturelle aspekter ved stamcelleforskning.

  Boken er skrevet av forskere innen en rekke fagfelt (medisin, biologi, jus, filosofi, samfunnsfag). Målgruppen er særlig leger, basalforskere, jurister, samfunnsforskere, etikere og interesserte legfolk.

  Hvert kapittel har et nyttig sammendrag, og flere kapitler har gode illustrasjoner. Kapitlene er korte og konsise. Fremstillingen er forbilledlig nøktern og står i skarp kontrast til mye av stamcellelitteraturen som til dels spiller på pasienters og pårørendes fortvilelse og desperate håp.

  Siden boken innbyr til selektiv lesing, betyr det lite at temaene er mange og til dels overlappende og sprikende. Det er dessuten mer enn rikelig med etiske utfordringer å drøfte – også når det viktigste og vanskeligste, moralsk status, er utelatt. En kritikk kan være at de etiske utfordringene som ikke angår embryonale stamcellers moralske status, i liten grad skiller seg fra utfordringene vi finner innen andre forskningsfelt: risiko, forskningsdesign, samtykke, opphavsrett, eierrettigheter og befolkningens tillit til forskere. Disse problemstillingene er bedre drøftet andre steder. Til redaktørene og forfatternes forsvar synes jeg at de unngår det som på «ny-norsk» er blitt kalt for «hype&hope-fellen», og drøfter de moralske og etiske utfordringene ved nyere klinisk orientert stamcelleforskning på en grundig og nøktern måte.

  Det er bra å få generelle (forsknings)etiske problemstillinger belyst på stamcelleforskningens område. Særlig nyttig tror jeg det kan være for stamcelleforskerne selv. Her får de mange av de sosiale, juridiske og etiske utfordringene ved stamcelleforskningen bredt belyst mellom to permer. I rommet mellom disse permene befinner det seg også en elefant: embryonale stamcellers rett til beskyttelse. Mange av problemstillingene som drøftes, følger av denne fundamentale utfordringen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media