Brukbart histologihefte

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peckham, Michelle

  Histology at a glance

  108 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 25

  ISBN 978-1-4443-3332-9

  Det dukker stadig opp læremidler i basalmedisinske fag, tiltenkt medisinstudentene, ikke minst innen makro- og mikroskopisk anatomi. Tendensen synes å gå i retning av forenkling, med mindre grad av systematisering av stoffet, og det som før var tykke lærebøker, er nå i stor utstrekning paperbackhefter.

  Det herværende er heller ikke annet enn et hefte på bare 108 sider med engelsk tekst, men viser seg likevel å være mer omfattende, oversiktlig og systematisk enn mange langt tykkere verk. Det har en egen nettside og inngår i en omfattende serie med liknende temaer fra medisinens forskjellige fagfelt. I dette heftet tar forfatteren for seg histologien. Hun går ikke bare gjennom de enkelte organene, men lar også leseren få et innblikk i selve fremstillingsprosessen av histologiske snitt: fiksering, dehydrering, innstøping, skjæring osv., ledsaget av tegninger og fargefotoer. Også de er forskjellige. De vanligste fargemetodene er beskrevet og avbildet, med eksempler på hvilke vevstyper de egner seg for. Det er dessuten omtale av immuncytokjemi. Et kapittel er viet oppbyggingen av lysmikroskopet og elektronmikroskopet, med en beskrivelse av den spesielle snittfremstillingen som brukes i sistnevnte.

  De vanligste temaene mangler naturligvis ikke: celleoppbygging, celledeling, vevstyper samt snitt fra de enkelte organene i tegninger og fargefotoer. Bakerst i heftet er det en selvtest knyttet til hvert kapittel. I alt er det120 spørsmål, delvis fra fotografier, som det til slutt finnes en fasit til. En temaindeks mangler heller ikke.

  Et ideelt læremiddel kunne man nok si. Oversiktlig, kortfattet og pedagogisk riktig. Innvendingen er bare at fargefotografiene av de enkelte snittene sjelden holder mål. De er altfor små til å gi tilstrekkelig informasjon, og kvaliteten på trykket er ikke den beste. Mange snitt ser ut som om de stammer fra et billig hobbymikroskop, hvor f.eks. cilier i overflateepitelet bare anes som en grå skygge. Med opptil 10 – 12 forskjellige snitt på én kvartside stilles det nødvendigvis store krav til den typografiske delen av læremidlet, noe som her ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad. Tittelen kunne muligens forsvare layoutvalget.

  Siden dette er en førsteutgave, er det å håpe på den fremtidige forbedringen av heftet som det absolutt fortjener. For det pedagogiske aspektet er utmerket, og jeg vil anbefale heftettil medisinstudenter som et supplement eller repetitorium, på tross av mangler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media