Jubileumsquiz

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel
  1. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 1 000? 1903, 1905 eller 1906.

  2. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 10 000? 1981, 1983 eller 1984.

  3. Hvilket år passerte medlemstallet i Legeforeningen 20 000? 2000, 2002 eller 2003?

Svar:

  1. 1905.

  2. 1984.

  3. 2000 (helt i slutten av året).

Anbefalte artikler