()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Annonsene i Tidsskriftet skal være saklige, pålitelige og opplysende. Så streng har man ikke alltid vært. I Tidsskriftet nr. 22/1938 lokker produsenten med gratisprøver for å få legene til å anbefale et kaffeerstatningsmiddel (Tidsskr Nor Lægeforen 1938; 58: mot s. 1303). Og det er ikke bare til å le av – i utformingen har man skjelt sterkt til Egedius’ Seidmennene på Skratteskjær, og de fikk jo en trist skjebne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media