Synkende sædkvalitet hos finske menn?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En tendens til synkende sædkvalitet og økende insidens av testikkelkreft er observert hos finske menn.

I 1992 publiserte danske forskere en artikkel som antydet en reduksjon i spermieantallet på 50 % i perioden 1940 – 90. Den resulterte i en livlig debatt om hvorvidt den mannlige fertiliteten er i ferd med å gå ned eller ikke. Nå har danske og finske forskere undersøkt sædkvalitet og testikkelkreftinsidens i ulike kohorter av finske unge menn (1).

Sædkvaliteten ble analysert hos 858 menn i alderen 18–20 år, rekruttert i perioden 1998–2006. Median spermiekonsentrasjon var 67 (95 % KI 57–80) millioner /ml, 60 (51–71) og 48 (39–60) for fødselskohortene 1979–81, 1982–83 og 1987. Totalt antall spermier og antall morforologisk normale spermier viste også en synkende tendens. Registerstudien av menn med testikkelkreft bekreftet den økte insidensen av testikkelkreft som tidligere er observert.

– Studien fra 1992 var basert på en metaanalyse av 63 tidligere artikler og førte til uenighet blant forskere på grunn av mulige forskjeller i analysemetoder som var anvendt, sier docent Aleksander Giwercman ved Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. – Styrken ved den finske studien er at den bygger på standardiserte metoder og at analysene ble utført ved samme laboratorium, sier han.

– Tidligere studier antydet at finske menn hadde et spermieantall som var vesentlig høyere enn i andre land, blant annet Norge og Danmark. I den nye undersøkelsen ligger spermieantallet i Finland i 2006 på samme lave nivå som i Danmark. Studien støtter hypotesen om at eksponering for miljø- eller livsstilsfaktorer under en relativ kort periode kan ha stor innflytelse på sædkvaliteten. Studier av ytre faktorers effekt på sædkvaliteten bør derfor ha høy prioritet på vår forskningsagenda, sier Giwercman.

Anbefalte artikler