()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ikke påvist nedgang i spermiekonsentrasjon eller spermiemotilitet i løpet av det siste tiåret blant svenske menn.

  Flere studier har antydet en nedgang i sædkvalitet i den vestlige verden i løpet av de siste tiårene. Resultatene er imidlertid omdiskuterte. Nå har svenske forskere sammenliknet sædkvaliteten til to kohorter unge menn rekruttert med omtrent ti års mellomrom (1).

  Svenske menn i alderen 17 – 21 år (gjennomsnittsalder 18 år) ble rekruttert i perioden 2000 – 01 (n = 216) og i perioden 2008 – 10 (n = 295). Deltakerne gjennomgikk en andrologisk undersøkelse og avla en sædprøve. 93 % av mennene i den første kohorten ble undersøkt i 2000, og 99 % av mennene i den andre kohorten ble undersøkt i 2009 – 10. Det var ingen signifikante forskjeller i spermiekonsentrasjon mellom de to kohortene (78 · 10⁶/ml versus 82 · 10⁶/ml) eller i totalt antall spermier (220 · 10⁶ versus 250 · 10⁶). Det ble heller ikke påvist forskjell i andelen progressivt motile spermier.

  Studiens styrke er at sædkvaliteten ble evaluert med de samme standardiserte metodene for begge kohortene og utført ved et referanselaboratorium i et internasjonalt nettverk for kvalitetskontroll av sædanalyser. Manglende standardisering av metodene har ofte vært en svakhet ved andre studier. Denne studiens svakhet er den lave deltakelsesraten, ca. 14 %, for begge kohortene. Siden menn i denne aldersgruppen vanligvis ikke har kunnskap eller er særlig opptatt av sin fruktbarhet, er imidlertid seleksjonsskjevhet basert på fertilitet lite sannsynlig.

  Resultatene er et viktig bidrag til debatten om en mulig nedgang i sædkvalitet, men kan ikke utelukke at det har vært en nedgang i Sverige før 2000. Det er viktig at flere land følger opp med liknende studier designet for å oppdage forskjeller i sædkvalitet over tid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media