Mye TV-titting – økt sykelighet og dødelighet

Nyheter Allmennmedisin Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å tilbringe mye tid foran fjernsynet er assosiert med økt risiko for både type 2-diabetes, kardiovaskulær sykdom og død. Dette viser en metaanalyse publisert i JAMA.

  TV-titting er, nest etter arbeid og søvn, den aller vanligste daglige aktiviteten for store deler av befolkningen. Den gjennomsnittlige europeer tilbringer om lag 40 % av sin fritid foran fjernsynet (1). Lite er imidlertid kjent om helseeffektene av dette.

  Metaanalysen omfattet åtte store prospektive kohortstudier (2). Analysene viste at relativ risiko per to timer daglig TV-titting var 1,20 for type 2-diabetes, 1,15 for fatal og ikke-fatal hjerte- og karsykdom og 1,13 for totaldødelighet. Mens sammenhengen mellom antall timer daglig TV-titting og risikoen for diabetes og hjerte- og karsykdom var lineær, økte totaldødeligheten først etter mer enn tre timers daglig TV-titting.

  – Denne metaanalysen bekrefter at mange timer foran TV-skjermen har en klar assosiasjon til utvikling av type 2-diabetes, hjerte- og karsykdom og totaldødelighet, sier avdelingsoverlege Tor Ole Klemsdal ved Avdeling for forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  – I en tid hvor stadig mer av både fritid og arbeidstid brukes foran dataskjermen, er det likevel fortsatt usikkert hvorvidt skjermtid i seg selv bør oppfattes som skadelig eller om den negative effekten skyldes assosiert atferd knyttet til matinntak og redusert fysisk aktivitet. Andre faktorer, f.eks. sosioøkonomisk status, kan også spille inn, sier Klemsdal.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media