()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange friske barn har mye smerter. I en norsk studie oppga 60 % av dem mellom åtte og 18 år at de ofte hadde smerter.

  21 % av norske barn har vedvarende eller kroniske smerter. Det viser Kristin Haraldstad i sin avhandling. Hun har undersøkt helserelatert livskvalitet og smerter hos barn og ungdom i alderen 8 – 18 år. 1 238 barn ved 20 skoler i Østlandsområdet deltok i studien, som er en del av det europeiske KIDSCREEN-prosjektet.

  – Ungdom i alderen 16 – 18 år rapporterte om mest smerter, og jentene sliter mest – også når vi kontrollerte for menstruasjonssmerter. Hodepine var den vanligste smerten både for jenter og gutter, etterfulgt av magesmerter, rygg- og nakkesmerter. Mange oppgir at årsaken til smertene er sport og fritidsaktiviteter, for lite søvn og skolesituasjonen. Smerter påvirker dagliglivet og fører til søvnproblemer, fravær fra skole og fra fritidsaktiviteter, og bør derfor tas på alvor, sier Haraldstad.

  Barn og ungdom med smerter hadde også signifikant lavere livskvalitet enn barn uten smerter.

  – Både det å ha smerter, bli mobbet og ha et negativt kroppsbilde påvirket livskvaliteten, men kroppsbildet ser ut til å ha størst betydning. Overraskende nok var det ingen signifikant sammenheng mellom kroppsmasseindeks og livskvalitet, sier Haraldstad.

  Hun fant også at det er lite samsvar mellom barnas og foreldrenes vurdering av smerter. Hos de minste overvurderer foreldrene barnas smerter, mens hos ungdommen er det omvendt.

  – Det kan tyde på at foreldre i liten grad er klar over barnas plager. Uansett er det viktig å være oppmerksom på at smerte er et utbredt helseproblem blant barn og ungdom, sier Haraldstad.

  Ordforklaringer

  KIDSCREEN-prosjektet: Et prosjekt i forlengelsen av EUs rammeprogram «Quality of Life and Management of Living Resources.» Målet med prosjektet har vært å få til et europeisk samarbeid og utarbeide et standardisert instrument for å måle helserelatert livskvalitet hos barn og unge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media