Måling av lamotriginkonsentrasjon i blod

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruk av kombinerte p-piller kan føre til at serumkonsentrasjonen av lamotrigin faller. Det samme skjer under svangerskap. Det er stor interindividuell variasjon i farmakokinetikk.

  Lamotrigin (LTG) er det mest brukte antiepileptikum i Norge. Midlet brukes også ved behandling av psykiske lidelser. Ved bruk viser lamotrigin betydelig farmakokinetisk variasjon mellom individer. Dette kan skyldes sykdom, interaksjoner med andre legemidler, aldersavhengige forskjeller i metabolsk kapasitet eller hormonell påvirkning. Gjennom en serie kliniske studier og databaseanalyser har Arne Reimers identifisert og beskrevet disse faktorene og hvordan de påvirker farmakokinetikken til lamotrigin.

  – Avhandlingen viser at de fleste psykofarmaka trygt kan kombineres med lamotrigin. Men vi ser at etinyløstradiolet i p-piller reduserer lamotriginserumkonsentrasjonen med over 50 %. Dette kan føre til tap av anfallskontroll og behov for å øke lamotrigindosen. P-piller som kun inneholder et progestin, innvirker ikke på lamotriginet. Det er flest kvinner som bruker lamotrigin, derfor er dette så viktig, sier Reimers.

  Aktiviteten av enzymet UGT1A4 er lav hos barn, men øker med alderen. Variasjonen mellom individer av samme alder er stor, jo yngre, desto større. Dette har betydning for lamotriginmetabolismen. Barn og unge som bruker lamotrigin bør derfor følges tett, både klinisk og med serumkonsentrasjonsmålinger.

  – Våre funn viser at det er nyttig å måle serumkonsentrasjoner av lamotrigin, spesielt hos barn og eldre, men også hos pasienter som bruker andre legemidler, for eksempel kombinerte p-piller. Svangerskap fører til et raskt og stort fall av lamotriginserumkonsentrasjonen allerede tidlig i første trimester, og den kan synke med over 50 %. Det er viktig å ha god kjennskap til dette ved behandling av kvinner som ønsker å bli gravide, sier Reimers.

  Ordforklaringer

  Farmakokinetikk: Opptak, distribusjon, metabolisme og utskilling av legemidler i kroppen.

  UGT1A4: UDP-glukuronosyl-transferase 1A4, enzym involvert i metabolisering av lamotrigin ved å katalysere konjugering med glukuronsyre.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media