Flere blodtrykksmålinger må til

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Blodtrykket må måles flere ganger før man starter behandling eller endrer den.

  Blodtrykksmålinger kan være usikre. Hvor usikre? I en randomisert studie med 444 hypertonipasienter, de fleste menn i 60-årene, ble blodtrykket målt flere ganger gjennom en periode på 18 måneder på tre ulike måter: under alle ordinære polikliniske konsultasjoner (7 121 målinger), av pasientene selv hjemme minst tre ganger i uken (100 842 målinger) og med standardiserte målinger av trent sykepleier flere ganger med fem minutters mellomrom hver sjette måned (3 218 målinger).

  Det systoliske blodtrykket varierte betydelig ved studiestart. Andelen pasienter som ble bedømt som adekvat behandlet i hver gruppe var henholdsvis 28 %, 47 % og 68 %. Ved senere målinger var målevariasjonen for enkeltpasienter stor. Ingen enkeltmålinger kunne med minst 80 % sikkerhet fastslå om pasienten var adekvat behandlet eller ikke, men sikkerheten økte med flere målinger, mest inntil 5 – 6 målinger.

  – Dette er en stor og grundig studie, sier professor Rune Wiseth ved Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital. – Den bekrefter det vi lenge har visst, nemlig at det må gjøres flere målinger før man starter opp eller endrer medikamentell blodtrykksbehandling. En enkeltmåling er av liten verdi.

  Det er viktig at leger i både primær- og spesialisthelsetjenesten sørger for optimale forhold ved måling av blodtrykk, og at det gjøres flere målinger før det foretas kliniske beslutninger om blodtrykksbehandlingen, sier Wiseth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media