Hanne Ellekjær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hanne Ellekjær er spesialist i indremedisin, avdelingssjef og overlege ved Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU.

Artikler av Hanne Ellekjær
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media