Hanne Ellekjær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Ellekjær

Hanne Ellekjær, Randi Selmer
15.03.2007
Hjerneslag er i Norge den tredje hyppigste dødsårsaken etter koronarsykdom og kreft og er den vanligste årsaken til funksjonshemning hos eldre. Til tross for at dette er en av våre store...
Hanne Ellekjær
27.08.2009
Bornstein, NM Stroke Practical guide for clinicians. 202 s, tab, ill. Basel: Karger, 2009. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-9099-0 Bornstein og medforfattere har på litt over 200 sider gitt oss en...
Torbjørn Dahl, Hanne Ellekjær
19.11.2009
Hjerneslag i forbindelse med carotisstenose kan ha sammenheng med hemodynamiske forhold, plakkruptur og trombosering eller emboli ( 1 ). Man regner med at inntil 20 % av hjerneinfarktene er...
Hanne Ellekjær
20.08.2001
Hjerneslag er den tredje hyppigste årsaken til død og den vanligste årsaken til uførhet hos eldre. Manglende mål på hyppigheten (insidensen) av hjerneslag i Norge har vært et savn, både med tanke på...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (forfatterne) begrunner i denne artikkelen medikamentelle behandlingsvalg for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hovedvekt er...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Landsforeningen for kosthold og helse: Kostholdsråd og råd om fysisk aktivitet er viktige for forebygging av hjerte- og karsykdom Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (...
Hanne Ellekjær, Torbjørn Dahl
14.01.2010
I vår artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2009 presenterte vi ABCD-skår som et redskap til å risikostratifisere TIA-pasienter, slik at lavrisikopasienter kan identifiseres og tilbys rask poliklinisk...
Hanne Ellekjær
06.09.2011
I Tidsskriftet nr. 8/2011 presenterer Halvor Næss og medarbeidere insidenstall for hjerneinfarkt i opptaksområdet for Haukeland universitetssykehus i 2007 – 09 ( 1 ). Et hovedbudskap i artikkelen er...