Hanne Ellekjær

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hanne Ellekjær (f. 1960) er dr.med. og spesialist i indremedisin og arbeider som overlege ved Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

St. Olavs hospital

Artikler av Hanne Ellekjær
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media