()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Leger marevaniserer og pasienter blir marevanisert. En språklig tendens blir stadig vanligere.

  Det dukker ofte opp nye ting man kan irritere seg over. Særskriving og (for mange) apostrofer er gjengangere. I det siste, av mangel på andre irritanter, har jeg ergret meg over antikoagulasjon, nærmere bestemt Marevan.

  Stadig oftere ser jeg journalnotater og epikriser hvor preparatnavnet (substantiv, egennavn) blir transformert, enten til et fellesnavn eller til et verb, både i aktiv og passiv form. Legene skal marevanisere eller har marevanisert, mens pasientene blir marevanisert eller er blitt marevanisert. Marevaniseringen skjer både på sykehus og på fastlegekontorer. Hadde det enda vært det generiske navnet warfarin, men det låter kanskje ikke like spenstig å warfarinisere eller å bli warfarinisert, i alle fall får man antydning til dysartri ved forsøk på å uttale de sistnevnte ordene.

  Ved å gjøre et søk på Google (alternativt å google) på «marevanisere» får man 188 treff, blant annet fra Helsetilsynet, Legeforeningen, Oslo universitetssykehus og Legemiddelverket. Jeg mistenker derfor at fenomenet er utbredt.

  Digitalisering

  Digitalisering

  Et annet eksempel er digitalis; hvor man kan digitalisere eller bli digitalisert. Her er verken preparatnavn eller generisk navn brukt som utgangspunkt, men medikamentgruppen digitalisglykosid. Igjen kan det ha sammenheng med hvordan ordet uttales; det er enklere å si «å digitalisere» enn «å digitoksinere». Det er langt flere treff på «digitalisere» enn på «marevanisere», faktisk over 80 000, men det har mer sammenheng med det digitale samfunnet enn med hjertesvikt og arytmier.

  Jeg frykter at denne tendensen fort kan utvikle seg, og etter hvert vil pasientene bli penicillinert, levaxinert eller plavixert. Sykehjemspasientene blir kanskje kabivenisert, og de dårligste pasientene blir mannitolisert. Listen kan gjøres lengre.

  Obamisering

  Obamisering

  Denne trenden til omdanning av ord gjelder ikke bare for medisinsk terminologi. Man snakker for eksempel om samfunnet som blir cocacolisert og mcdonaldisert, mens politikken de siste årene er blitt obamisert. På Facebook finnes grupper som «Si nei til stoltenbergisering».

  Liten eller stor forbokstav?

  Liten eller stor forbokstav?

  Tilbake til marevanisering. Kanskje er jeg gammeldags, men det kan da ikke være så vanskelig å skrive at en pasient bruker Marevan, akkurat som alle de andre legemidlene pasienten bruker?

  Jeg har sett verbformer både med liten og stor forbokstav (marevanisert; Marevanisert), og har undret meg over hva som er rett form. På den annen side, når jeg setter hele ordets eksistens i tvil, er det kanskje ikke et relevant spørsmål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media