Selentilskudd påvirker kolesterolnivået

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tilskudd av selen gir moderat bedring i lipidprofilen hos eldre, men den kliniske betydningen er usikker.

  Selen er et mineral og en antioksidant og inngår i mange kosttilskuddsprodukter. Enkelte observasjonsstudier har imidlertid vist sammenheng mellom høyt selennivå og hyperkolesterolemi.

  I en britisk studie ble 501 personer i alderen 60 – 74 år randomisert til å få selentilskudd i tre ulike doser eller placebo i seks måneder. Selenkonsentrasjonen i plasma var relativt lav ved studiestart og steg i alle de tre behandlingsgruppene. Selentilskudd ga en moderat reduksjon i totalkolesterol- og LDL-kolesterolnivået, men høyeste dose tilskudd ga økt nivå av HDL-kolesterol.

  Forfatternes konklusjon er at selentilskudd ikke forverrer lipidstatusen hos eldre. Studien gir ikke grunnlag for generelt å anbefale slikt tilskudd som behandling av hyperkolesterolemi, ettersom effekten på kolesterolnivåene var moderat, forsøkspersonene eldre mennesker og studieperioden kort. Dessuten er bivirkninger av selentilskudd over lengre tid ukjent.

  – Lovende celle- og dyrestudier og funn fra epidemiologiske observasjonsstudier er ikke tilstrekkelig for å anbefale mineraltilskudd for å forebygge sykdom, sier professor Åsmund Reikvam ved Oslo universitetssykehus. – Vi trenger derfor flere intervensjonsstudier av denne typen, men med lengre oppfølgingstid og flere pasientkategorier, sier han.

  – Studien tyder ikke på noen skadelige effekter av selentilskudd, men den er kortvarig og omfattet bare eldre med relativt lave selennivåer. Tidligere randomiserte studier har ikke vist noen beskyttende effekt på forekomst eller død av kardiovaskulær sykdom, sier Reikvam.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media