()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kolin finnes i cellemembraner og nevrotransmittere – men kan det også fremme utviklingen av kardiovaskulær sykdom?

  Kolin er et essensielt næringsmiddel. Stoffet finnes i mange kosttilskudd og benyttes som «smart drug». Amerikanske forskere har nylig publisert funn som indikerer at kolin kan fremme utviklingen av hjerte- og karsykdom (1). Med metabolomikkstudier, der de lette etter sirkulerende, småmolekylære substanser som kunne være forbundet med slik sykdom, pekte tre metabolitter av fosfatidylkolin seg ut, bl.a. trimetylamin-N-oksid (TMAO). I en påfølgende kohortstudie med nesten 2 000 individer fant forskerne en dose-respons-relasjon mellom konsentrasjonen av de tre metabolittene og senere utvikling av kardiovaskulær sykdom.

  Designermus som utviklet arteriosklerose, fikk økte plasmakonsentrasjoner av TMAO og økt utvikling av kardiovaskulær sykdom når de hadde fått tilskudd av kolin. Denne utviklingen ble forhindret av behandling med bredspektret antibiotika, som drepte tarmbakterier, og fant heller ikke sted hos kimfrie mus. Kolintilskudd førte også til at bukhulemakrofager fikk egenskaper som dem man finner hos skumceller i ateromer.

  – Dette temaet er interessant, blant annet fordi bakterier ikke bare fra munnhulen, men også fra tarmen (2) synes å korrelere med sykdomsmarkører for aterosklerose, sier professor Ingar Olsen, Institutt for oral biologi, Universitetet i Oslo. – Tarmfloraen har en fundamental rolle i opprettholdelsen av normal tarmfunksjon. Antibiotikabehandling mot målbakterier har vist seg ineffektivt ved for eksempel inflammatorisk tykktarmbetennelse, mens probiotika i behandling av denne tilstanden har hatt gunstigere effekt. Kardiovaskulære sykdommmer er overmåte komplekse, og det er mange innfallsporter, sier Olsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media