()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikoen for fraktur ved bruk av levotyroksin er sterkt doseavhengig. Behandlingsdosen bør derfor vurderes jevnlig.

  Høye doser levotyroksin og subklinisk hypertyreose er assosiert med lavere beintetthet, og kronisk hypertyreose kan øke risikoen for brudd hos eldre. Nå har kanadiske forskere undersøkt effekten av levotyroksindosen på risikoen for fraktur hos eldre (1).

  I studien inngikk 213 511 personer over 70 år som brukte levotyroksin, hvorav 88 % var kvinner. Totalt hadde 10,3 % hatt et brudd i løpet av oppfølgingsperioden på gjennomsnittlig 3,8 år. Sammenliknet med tidligere levotyroksinbruk var nåværende bruk assosiert med høyere risiko for fraktur (justert OR 1,88). Blant nåværende brukere var høye og middels kumulative doser av levotyroksin forbundet med økt bruddrisiko sammenliknet med lave kumulative doser (justert OR henholdsvis 3,45 og 2,62).

  – Studien tyder først og fremst på at det er viktig å monitorere substitusjonsbehandling med levotyroksin med jevnlige blodprøver, sier overlege Anders Svare ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos. – Slik monitorering er spesielt viktig hos eldre siden de ofte trenger lavere substitusjonsdoser, sier han.

  – Det er litt merkelig at så mange som ca. 10 % av pasientene i studien ble klassifisert som tidligere levotyroksinbrukere. Slik behandling er som regel livslang. Videre er det noe paradoksalt at pasienter som siste året hadde fått økt levotyroksindosen, hadde lavere bruddrisiko, mens de som hadde fått redusert dosen, hadde høyere risiko. En klar svakhet ved studien er mangel på laboratoriedata, sier Svare.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media