Gir screening for prostatakreft redusert dødelighet?

Nyheter Allmennmedisin Samfunnsmedisin Urologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter 20 år var det ingen reduksjon i død av prostatakreft i en screenet gruppe sammenliknet med en kontrollgruppe.

  Det er fortsatt usikkert om screening for prostatakreft har effekt på mortaliteten av sykdommen. I tidligere studier er det i hovedsak sett på korttidseffekter, og det har manglet langtidsoppfølging. Nå har svenske og norske forskere undersøkt om screening for prostatakreft reduserer mortaliteten (1).

  Av de 9 027 svenske menn i alderen 50 – 69 år som var bosatt i Norrköping i 1987, ble 1 494 tilfeldig plukket ut til screening hvert tredje år frem til 1996. De to første gangene ble det kun utført rektal undersøkelse. Fra 1993 ble det testet for PSA i tillegg, med 4 µg/l som øvre grense for normalområdet. I 1996 ble kun menn under 70 år testet. Deltakelsen i de fire screeningene fra 1987 til 1996 var henholdsvis 78 %, 70 %, 74 % og 74 %. Prostatakreft ble diagnostisert hos 5,7 % i den screenede gruppen og hos 3,9 % i kontrollgruppen. Risikoratio for død av prostatakreft i den screenede gruppen var 1,16 (95 % KI 0,78 – 1,73).

  – En interessant studie som nok vil bli lest med stor interesse av urologer med diagnostikk av prostatakreft som sitt hovedfelt, sier Christian Beisland, avdelingssjef ved Avdeling for urologi, Haukeland universitetssykehus, og leder av Norsk Urologisk Forening.

  – Studiens styrke er den lange oppfølgingstiden på 20 år. Imidlertid kan man nok stille kritiske spørsmål til bruken av rektal undersøkelse som screeningtest. Studien er dessuten mindre enn andre innenfor samme felt, og resultatene peker i en motsatt retning av det som er funnet i tidligere studier. Disse resultatene tyder på at screening for prostatakreft fortsatt vil bli heftig diskutert i de urologiske miljøene, sier Beisland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media