Effektiv behandling mot tannlegeskrekk

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Eksponeringsbehandling har god effekt mot tannlegeskrekk. Én intensiv eksponeringsbehandling på inntil tre timer er like bra som fem korte, ukentlige behandlinger.

Kristin Haukebø. Foto privat

Nesten 30 % av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet. Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen, ifølge psykolog Kristin Haukebø.

– Man vet hvilken behandling som hjelper – eksponeringsterapi. Det har vært vanskelig å gi disse pasientene optimal behandling grunnet det tverrfaglige samarbeidet som kreves, sier hun.

Haukebø har gjort en studie med 40 pasienter med odontofobi som i gjennomsnitt hadde unngått tannlegen i 11 år og som knapt klarte å sette seg i tannlegestolen. Etter eksponeringsbehandling, enten i én lang sesjon eller fordelt over fem korte sesjoner over fem uker, klarte de å motta vanlig tannbehandling. Totalt 77 % klarte å oppsøke tannlege i året etter avsluttet terapi. All behandling ble utført av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv atferdsterapi.

– Vi fant at énsesjonsbehandling hadde like god effekt som femsesjonsbehandling. Det er viktig at pasientene fortsetter å gå regelmessig til tannlegen i tiden etterpå for at effekten skal opprettholdes, sier Haukebø.

Hun har også undersøkt hva som skjer i hjernens fryktrelevante område som følge av terapi. Pasienter med fobi mot intraorale injeksjoner, som altså er redd for sprøyter i munnen, og en kontrollgruppe, ble undersøkt ved hjelp av funksjonell MR.

– Vi fant forskjeller mellom gruppene før terapi, særlig i synsområdene, i insula og i medial prefrontal cortex. Disse forskjellene ser ut til å normaliseres med terapi – noe som samsvarer med de kliniske resultatene, sier Haukebø.

Basert på resultatene fra disse studiene har myndighetene foreslått oppbygging av team med tannlege og psykolog rundt omkring i landet for utredning og eventuell behandling.


Eksponeringsbehandling: Å utsette seg for det man er redd for. Behandlingen utføres gradvis og systematisk og er kontrollert fra pasientens side – man går ikke videre før pasienten selv er klar for det. Brukes til å behandle en rekke typer fobier.

Anbefalte artikler