Effektiv behandling mot tannlegeskrekk

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eksponeringsbehandling har god effekt mot tannlegeskrekk. Én intensiv eksponeringsbehandling på inntil tre timer er like bra som fem korte, ukentlige behandlinger.

  Nesten 30 % av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet. Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen, ifølge psykolog Kristin Haukebø.

  – Man vet hvilken behandling som hjelper – eksponeringsterapi. Det har vært vanskelig å gi disse pasientene optimal behandling grunnet det tverrfaglige samarbeidet som kreves, sier hun.

  Haukebø har gjort en studie med 40 pasienter med odontofobi som i gjennomsnitt hadde unngått tannlegen i 11 år og som knapt klarte å sette seg i tannlegestolen. Etter eksponeringsbehandling, enten i én lang sesjon eller fordelt over fem korte sesjoner over fem uker, klarte de å motta vanlig tannbehandling. Totalt 77 % klarte å oppsøke tannlege i året etter avsluttet terapi. All behandling ble utført av tannleger ved Senter for odontofobi med spesiell kompetanse i kognitiv atferdsterapi.

  – Vi fant at énsesjonsbehandling hadde like god effekt som femsesjonsbehandling. Det er viktig at pasientene fortsetter å gå regelmessig til tannlegen i tiden etterpå for at effekten skal opprettholdes, sier Haukebø.

  Hun har også undersøkt hva som skjer i hjernens fryktrelevante område som følge av terapi. Pasienter med fobi mot intraorale injeksjoner, som altså er redd for sprøyter i munnen, og en kontrollgruppe, ble undersøkt ved hjelp av funksjonell MR.

  – Vi fant forskjeller mellom gruppene før terapi, særlig i synsområdene, i insula og i medial prefrontal cortex. Disse forskjellene ser ut til å normaliseres med terapi – noe som samsvarer med de kliniske resultatene, sier Haukebø.

  Basert på resultatene fra disse studiene har myndighetene foreslått oppbygging av team med tannlege og psykolog rundt omkring i landet for utredning og eventuell behandling.

  Ordforklaringer

  Eksponeringsbehandling: Å utsette seg for det man er redd for. Behandlingen utføres gradvis og systematisk og er kontrollert fra pasientens side – man går ikke videre før pasienten selv er klar for det. Brukes til å behandle en rekke typer fobier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media