Lite nyttig oppslagsbok

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Smith, Susan

  Scarth, Edward

  Sasada, Martin

  Drugs in anaesthesia and intensive care

  4. utg. 390 s. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 28

  ISBN 978-0-19-959938-7

  Denne utgivelsen omfatter en alfabetisk opplistet beskrivelse av medikamenter brukt for anestesi og intensivmedisin. For hvert enkelt medikament er det angitt indikasjoner, virkningsmekanisme, administrasjonsform, bivirkninger og farmakologiske egenskaper – det vil si en presentasjon ikke ulik den norske Felleskatalogen, men beregnet for frakkelommen.

  Ved forsøk på å slå opp på noen aktuelle legemidler finner jeg enkelte mangler i beskrivelsen. Noen eksempler: For acetazolamid mangler beskrivelse av bruk ved metabolsk alkalose. Impipenem og meropenem finnes ikke som egne oppslag eller i innholdsfortegnelsen, men er beskrevet under fellesbetegnelsen karbapenemer, slik at mange ikke vil finne medikamentene ved et raskt oppslag. Morfin er angitt i dosen mg/kg. Det er ikke i tråd med vanlig dosering for voksne. For mange antibiotika, bl.a. aminoglykosider, er det ikke gitt en anbefalt dose. Det står heller ikke at aminoglykosider normalt bør doseres en gang daglig. Mange viktige antibiotika, f.eks. vankomycin, linezolid eller piparacillin-tazobactam finnes ikke. Heller ikke soppbehandling er inkludert. Det er også vanskelig å forstå at det ikke er beskrevet dosering av medikamenter under kontinuerlig hemodiafiltrasjon, kanskje den situasjonen hvor intensivmedisinere hyppigst tyr til oppslagsverk for dosering av legemidler.

  Denne boken har liten nytteverdi. Mange relevante medikamenter er ikke omtalt, og for mange av legemidlene er informasjonen mangelfull. For de fleste medikamentene gir Felleskatalogen like god eller bedre informasjon. For de legemidlene som ikke er registrert i Norge, finnes bedre informasjon i andre oppslagsverk, f.eks. det svenske legemiddelregisterets nettsted www.fass.se.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media