Øistein Hovde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Øistein Hovde

Øistein Hovde
04.01.2007
En 51 år gammel kvinne ble innlagt i medisinsk avdeling tiltrengende øyeblikkelig hjelp pga. synkope. Det kom frem at hun de siste tre ukene forut for innleggelsen hadde hatt smerter i epigastriet,...
Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
20.01.2001
Årlig insidens av cancer oesophagi i Norge i perioden 1993 – 97 var 3,3 per 100 000 menn og 0,9 per 100 000 kvinner (1). Røyking og høyt alkoholforbruk er blant risikofaktorene, særlig for utvikling...
Øistein Hovde, Bjørn Olav Åsvold, Erik Holstad
28.02.2001
Vi takker Truls Hauge for kommentarer til vår kasuistikk (1). Vi er helt enig i at en diskusjon vedrørende retningslinjer for hvilken type palliativ behandling som skal tilbys pasienter med cancer...
Arne M. Solbakken, Øistein Hovde, Tom Glomsaker
25.08.2005
Perforasjoner og strikturer i oesophagus er tilstander som kan representere betydelige utfordringer. Det finnes flere behandlingsalternativer, og i de senere år har også selvekspanderende stenter...
Øistein Hovde
23.08.2011
Jintoft, Caroline Gertzén Procedurhandboken Praktiska moment för diagnos och behandling. 171 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pris SEK 234 ISBN 978-91-44-05018-8 Denne boken er skrevet av...