Klokt om psykoterapi hos eldre

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pachana, Nancy A.

  Laidlaw, Ken

  Knights, Bob G.

  Casebook of clinical geropsychology

  International perspectives on practice. 319 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-19-958355-3

  Denne utgivelsen er rettet mot klinikere og forskere som er opptatt av psykoterapeutisk behandling av eldre med psykiske problemer av ulik art. Forfatternes og ikke minst redaktørenes intensjoner synes å være å vise likheter i psykoterapeutisk tilnærming til eldre pasienter i ulike deler av verden, uavhengig av kultur og hvilken kontekst de lever i. Det går en rød tråd gjennom det hele at uavhengig av rase, kjønn, sosiale forhold og nasjonalitet er det viktig å legge vekt på at hver enkelt eldre pasient er et unikt individ og at psykoterapimetoden som anvendes må ta utgangspunkt i dette.

  Tre ulike aspekter belyses i 17 kapitler av 33 forfattere fra sju land – ulike psykoterapeutiske metoder og perspektiver for anvendelse hos eldre og gamle, faktorer som er det viktig å ta hensyn til i utredningen og i den diagnostiske tilnærmingen som går forut terapien, hvordan man skal velge psykoterapeutisk tilnærmingsmetode hos ulike grupper eldre pasienter.

  Kapitlene omhandler således hvordan man anvender ulike terapiformer, f.eks. interpersonell psykoterapi, kognitiv psykoterapi, systemisk psykoterapi, men samtidig også hvordan man går frem hos spesielle grupper pasienter – de aller eldste individene, de som sliter med angst, angst ved somatisk sykdom, depresjon, personlighetsforstyrrelser, søvnproblemer, sorg og kreft. Vurdering av mental kapasitet, takling av utfordrende atferd hos personer i institusjoner og suicid er også omtalt i egne kapitler. Pasientkasuistikker er brukt flittig for å illustrere innholdet – nesten i alle kapitler. Hvert kapittel er utstyrt med gode referanser for videre lesing.

  For den som er interessert i behandling av eldre, er dette til å bli klokere av – enten man er psykolog, lege eller har en annen helsefaglig bakgrunn. Boken viser også at det finnes mange fagfolk både i vårt hjemland og ute i verden som tenker likt: Det hjelper å studere effekten av ulike former for psykoterapi hos de eldste i våre samfunn. Geropsykologi er, liksom alderspsykiatri, et relativt nytt fagfelt, knapt 40 år gammelt. Psykologer i feltet har i løpet av dette tidsrommet vist at det nytter, det som Freud ikke trodde var mulig – å anvende psykoterapeutiske behandlingsmetoder hos personer over 50 år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media