God og lettlest bok om schizofreni

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christensen, Torben Østergaard

  Krarup, Gertrud

  Skizofreni

  Forståelse og behandling. 193 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-501-4

  Her er schizofreni fremstilt som en komplisert psykisk sykdom, men forfatterne klarer å skildre dette på en måte som er lett å følge. Skizofreni er inndelt i 13 kapitler. Det første er skrevet av en 30-årig kvinne som har hatt sykdommen i fem år, de øvrige av danske psykologer og psykiatere, vesentlig fra Århus.

  Forfatterne henvender seg til alle behandlere som arbeider med pasienter som har sykdommen i ulike faser, men den er skrevet slik at også studenter, pasienter og pårørende kan ha nytte av den. Her gis et historisk tilbakeblikk og beskrivelser av relevante forhold knyttet til diagnostikk, årsaksforhold, forløp, prognose, nevrobiologi, komorbiditet, utredning og behandling.

  Fremstillingen er balansert, og relativt mye plass er viet behandlingsmulighetene og det empiriske grunnlaget for disse. Samspillet mellom de biologiske, de psykologiske og de sosiale behandlingselementene kommer godt frem. Boken er tiltenkt et dansk publikum, og tilretteleggingen er preget av dette når det gjelder fremstilling av tradisjoner, behandlingsopplegg, lovgivning og henvisning til litteratur. Med dette forbehold kan den imidlertid trygt anbefales et tilsvarende norsk publikum. Den er spesielt egnet for oppdatering for klinikere – både leger, psykologer og sykepleiere, men også andre profesjoner som inngår i de tverrfaglige behandlingsmiljøene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media