Ja til anestesi på lokalsykehus

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Jeg vil rose regjeringspartiene for at de vil sikre anestesitilbudet på lokalsykehus. Men Storting og regjering må bli tydeligere og mer konkret på hvilke minstekrav som skal gjelde.

  Det sier president Torunn Janbu i en kommentar til Helse- og omsorgskomiteens innstilling til Nasjonal helse- og omsorgsplan som ble lagt frem 9.6. 2011 (1). Her fremgår det at regjeringen vil bevare anestesiberedskapen på de lokalsykehusene som har dette tilbudet i dag.

  Minimumskrav til lokalsykehus

  Minimumskrav til lokalsykehus

  – Vi advarte Stortinget mot en løsning der anestesi ikke inngår i minstekravet til lokalsykehus og det er positivt å se at vi har hatt gjennomslag, sier Janbu. Det er ikke mulig å drive god akuttbehandling på lokalsykehus i dag uten tilstedeværelse av anestesilege.

  Men å sikre anestesi er ikke tilstrekkelig, mener Legeforeningen. Lokalsykehusene må som minimum ha både indremedisinsk, generellkirurgisk og anestesiologisk vaktkompetanse. I tillegg må det være tilgang til nødvendige laboratorie- og radiologiske tjenester.

  – Regjeringen holder fast ved modellen om begrenset akuttfunksjon uten generellkirurgisk kompetanse. Det mener vi er uheldig. Bredde i kompetansen er nødvendig for å vurdere akutte tilfeller slik at pasientene raskt får riktig behandling, sier Janbu.

  – Oppleves som nedleggelse

  – Oppleves som nedleggelse

  – Når ingen lokalsykehus skal legges ned samtidig som regjeringen ønsker endringer i sykehusstrukturen, kommer de i en umulig situasjon. I stedet for å legge ned lokalsykehus, fjernes funksjoner gradvis. Det er bedre å legge ned enkelte lokalsykehus enn å innføre løsninger som går ut over kvaliteten på tjenestene. Befolkningen opplever uttynningen av tilbudet som nedleggelse uansett. Derfor trenger vi en nasjonal sykehusplan som tydelig angir både minstekrav og avklarer hvor mange sykehus vi skal ha og hvor de skal ligge, fremhever Torunn Janbu (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media