Jan C. Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan C. Frich

Jan C. Frich, Ivan Spehar
01.09.2018
Helsetjenesten trenger leger som ledere. Vi har behov for både klinikere og leger med annen erfaring til å ta på seg lederoppgaver. Forskningen om betydningen av medisinsk ledelse preges av...
Jan C. Frich
12.06.2018
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes. I 1998 vedtok...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
A national test was arranged in March 2017 for medical students in their final year. The test was well attended, and the results indicate that the academic level is consistent across all Norwegian...
Michael Bretthauer, Per Olav Vandvik, Finn Egil Skjeldestad, Jan C. Frich, Thomas de Lange, Magnus Løberg
18.09.2017
Kvalitetsforbedring, ledelse og kunnskapshåndtering får en viktig plass i den nye spesialistutdanningen for leger. Styrkingen av legers kompetanse er betimelig, men vil kreve ressurser og kompetente...
Jan C. Frich, Stine Andersen, Anders Bærheim, Maren Ellingsen, Gard A. Skulstad Johanson, Oda Lockert, Henrik Schirmer, Tobias S. Slørdahl
18.09.2017
En nasjonal delprøve ble gjennomført i mars 2017 for medisinstudenter i siste studieår. Oppslutningen om prøven var stor, og resultatene indikerer et jevnt faglig nivå på tvers av de norske...
Jan C. Frich
04.09.2017
Høye kostnader, kvalitetsutfordringer og økte forventninger er problemer helsesystemene globalt står overfor. Er det noe å lære av erfaringene fra verdens største og mest innovative helsepolitiske...
Jan C. Frich
13.09.2016
The expertise and working hours of doctors are an important resource that should be used in the best way possible. Since 1994, the Institute for Studies of the Medical Profession has conducted...
Jan C. Frich
14.06.2007
Gjerstad, L Skjeldal, OH Helseth, E Nevrologi og nevrokirurgi Fra barn til voksen. 4. utg. 632 s, tab, ill. Nesbru: Forlaget Vett & Viten, 2007. Pris NOK 968 ISBN 978-82-412-0628-3 Læreboken...
Jan C. Frich
28.06.2007
Akuttmedisinske aspekter ved slagbehandling er omhandlet i flere artikler i temaserien om hjerneslag ( 1  –  4 ). Intensiv overvåking av pasienter med akutt hjerneinfarkt er nylig omtalt i...
Jan C. Frich
15.02.2007
Hans Jacob Ustvedt (1903 – 82) publiserte i Tidsskriftet nr. 5/1957 (s. 214 – 8) en artikkel hvor han funderte over grunnen til at Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) døde. Ustvedt mener at...
Jan C. Frich
17.05.2007
Jon Henrik Laake hefter seg ved en mellomtittel i intervjuet med Ellisiv Mathiesen i Tidsskriftet nr. 6/2007 ( 1 ). Mathiesen, som er spesialist i nevrologi og var leder i Norsk nevrologisk forening...
Jan C. Frich, David Russell
15.03.2007
Pasienter med akutt hjerneslag skal behandles som tiltrengende øyeblikkelig hjelp. Forskningen om hjerneslagsykdommer må styrkes På verdensbasis rammes hvert år 15 millioner mennesker av hjerneslag...
Jan C. Frich
15.03.2007
Som ledd i satsningen for å styrke praksisnær og klinisk forskning i allmennmedisin, er det nå etablert allmennmedisinske forskningsenheter både i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Deltakere på...
Jan C. Frich
15.03.2007
Hjerneslagsykdom har vært en utfordring for medisinen i uminnelige tider. I en historisk artikkel i Tidsskriftet nr. 20/1957 (s. 913 – 4) gir Berhhard Getz (1923 – 69) en utlegning av to klassiske...
Jan C. Frich
28.06.2007
VL., Larssen Norske helter 278 s. Oslo: Cappelen, 2007. Pris 349 NOK ISBN 978-82-02-27352-1 Pasienters opplevelser av sykdom er et kjent litterært tema, likeså skildringer av leger og annet...
Jan C. Frich
28.06.2007
Posen, S. The doctor in literature Bd 2. Private life. 298 s, ill. Oxon: Radcliffe, 2006. Pris GBP 35 ISBN 978-1-8577-5779-8 Dette er bind 2 i serien The doctor in literature, av den australske...
Jan C. Frich
28.06.2007
Forfang, K Rasmussen, K Det norske hjerte Norsk hjertemedisins historie. 412 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2007. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-00891-2 I 2003 foreslo Svend Aakhus, daværende...
Jan C. Frich
25.09.2008
Mätzsch, T Gottsäter, A Stroke och cerebrovaskulär sjukdom 311 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 413 ISBN 978-91-44-03391-4 Stroke och cerebrovaskulär sjukdom er en lærebok som tar...