Jan C. Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jan C. Frich er spesialist i nevrologi, professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan C. Frich
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media