Jan C. Frich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med veiledning og innspill gjennom hele prosessen samt revisjon av artikkelen.

Jan C. Frich er spesialist i nevrologi, professor ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Artikler av Jan C. Frich
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media