()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er lavere dødelighet hos pasienter med akutt hjerneslag som blir innlagt i spesialiserte slagsentre enn hos dem som blir innlagt i ikke-spesialiserte avdelinger.

  Akutt innleggelse i spesialiserte slagsentre er trolig den viktigste enkeltfaktoren for å minske sykelighet og dødelighet etter akutt hjerneinfarkt. Flere studier har vist at slike innleggelser er assosiert med redusert dødelighet. Nå bekreftes og utdypes disse funnene i en stor amerikansk observasjonsstudie (1). Forskerne analyserte data fra 30 947 pasienter innlagt for akutt hjerneslag ved henholdsvis spesialiserte slagsentre og ved ikke-spesialiserte generelle avdelinger.

  Pasientene som ble innlagt ved de spesialiserte slagsentrene (n = 15 297) hadde 2,5 % absolutt reduksjon i 30-dagers totaldødelighet sammenliknet med pasientene innlagt ved generelle avdelinger (n = 15 650). Forskjellene i totaldødelighet var signifikante også etter én dag og etter ett år.

  – Dette er en stor og viktig studie som viser at overlevelsen ved akutt hjerneinfarkt bedres dramatisk hvis slagpasienter tas imot ved et bredt utstyrt og kompetent bemannet slagsenter, sier overlege Christian G. Lund ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – I Norge må vi snarest mulig sentralisere og standardisere behandlingen av akutt cerebral sirkulasjonssvikt. Kardiologene gjorde et tilsvarende grep for pasienter med akutt koronarsykdom allerede for 15 år siden. Tiden er overmoden for at også norske slagpasienter får det faglig beste, sier Lund.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media