Progesteronets inngangsport til spermien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Progesteron aktiverer spermiens fertiliseringsevne via en unik kalsiumkanal i spermiehalen.

  Den klassiske virkningsmekanismen for progesteron er å binde seg til en kjernereseptor og ved dette regulere gentranskripsjonen. Men progesteron frigitt fra eggets omliggende granulosaceller stimulerer spermienes fertiliseringsevne i egglederne ved en annen mekanisme, som ikke har vært klarlagt. Nå har to uavhengige internasjonale forskergrupper studert denne ikke-genomiske mekanismen til progesteronet (1, 2).

  Forskerne brukte en teknikk som registrerer ionestrømmer over hele plasmamembranen til en celle (whole-cell patch clamping) på modne humane spermier. Begge gruppene viste både at ekstracellulær progesteron og økt intracellulær pH førte til en rask influks av Ca2+ via en spermiespesifikk kalsiumkanal (CatSper) lokalisert i hovedstykket av spermiehalen. Responsen var uavhengig av intracellulær Ca2+, ATP og GTP og medieres derfor ikke av G-proteiner, proteinkinaser og «second messengers». Den progesteronaktiverte strømmen ble hemmet av en kalsiumkanalinhibitor.

  Resultatene fra disse studiene kan bidra til å løse et mysterium som har ført til mye diskusjon blant reproduksjonsforskere. De viser at CatSper eller et assosiert membranprotein er en progesteronreseptor som kan mediere den ikke-genomiske effekten av progesteron over spermiens plasmamembran. Resultatene kan også få betydning for utvikling av ikke-hormonelle prevensjonsmidler for menn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media