Kjetil Søreide Om forfatteren
Artikkel

Hesteskonyrer er en medfødt tilstand der nyrene er fusjonert på en måte som gir en hesteskoliknende form, vanligvis i nedre pol. Tilstanden kan ses ved kromosomale avvik, for eksempel Edwards syndrom (trisomi 18) og Turners syndrom, eller kan påvises tilfeldig som et isolert, asymptomatisk avvik. Det siste var tilfellet hos denne eldre personen der det ble utført obduksjon for en ikke-relatert årsak og det ikke forelå tidligere sykdom knyttet til urinveiene.

Hesteskonyre forekommer hos ca. 1 av 400 levendefødte, noe oftere hos menn enn kvinner. Selv om de fleste tilfeller er asymptomatiske, kan hesteskonyrer predisponere for obstruksjon og infeksjon, blant annet ved  uheldig leie av uretre, som kan gi hydronefrose. Nyrebekken-ureter-overgangsstenose forekommer hos ca. en tredel. Nyresteindanning kan oppstå i forbindelse med obstruksjon og infeksjoner. Kreftrisikoen er minimalt forhøyet. Dette tilskrives økt forekomst av Wilms’ tumor (nefroblastom) og sjeldne tilfeller av karsinoid.

Enkelte kirurgiske tilstander kan kompliseres når hesteskonyrer foreligger, blant annet ved aortakirurgi (både elektivt og akutt ved rumpert aneurisme), traume mot nyre og relaterte kar, og ved transplantasjon. Utfordringen skyldes da oftest tilgang til og variasjon i karanatomien, som kan være avvikende hos pasienter med hesteskonyre.

Anbefalte artikler