Viktige, men ubearbeidede innspill

Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Glistrup, Karen

Snak om angst og depression

… med børn og voksne i alle aldre. 48 s, ill. Risskov: PsykInfo Forlaget, 2011. Pris DKK 125

ISBN 978-87-994320-0-4

Forfatteren har faglig bakgrunn som sosialrådgiver, med diverse tilleggsutdanninger innen familieterapi og veiledning. Basert på erfaringer fra familiesamtaler, hvor også barna opplever å bli sett, ønsker hun her å nå så vel barn i alderen 0 – 6 år, eldre barn og alle voksne med eller uten profesjonell helsefaglig bakgrunn. Hovedtemaet er knyttet til ønsket om å formidle viten og bryte ned tabuer knyttet til psykisk sårbarhet og sykdom generelt, ikke minst hos barn og unge som opplever dette i egen familie. Det er et viktig og stadig aktuelt tema.

Boken er delt i 13 kapitler, men overskriftene følger ikke alltid innholdslisten. Av leserveiledningen på baksiden av omslaget fremgår det at illustrasjonene til Pia Olsen er beregnet på alle. Det er enkle strektegninger av mennesker med varierte ansiktsuttrykk i ulike sitasjoner. Tekstene under tegningene og i venstre spalte på høyre side er for lesekyndige skolebarn, mens i høyre spalte på farget bakgrunn er teksten beregnet for voksne.

Hovedsakelig dreier det seg om tanker og følelser, psykiske lidelser, glede og smerte og om det gode liv mellom mennesker. En viktig intensjon for forfatteren, og hennes støttespillere innen Børnerådet, Psykiatrifonden og SINDs Pårørenderådgivning, er å formidle at det kan hjelpe å snakke om det hvis voksne har det «skitt» uten at barna forstår hvorfor. Her er det en rekke gode eksempler på symptomer og atferd ved psykiske lidelser og hvordan barn kan observere og reagere på dette. Beklageligvis er en rekke av forfatterens beskrivelser, bl.a. av det biopsykososiale grunnlaget for angst og depresjon eller hjernens funksjon, svært lite informative. Å sammenlikne hjernen med medisterpølser og datamaskiner virker som et lite faglig og litt krampaktig forsøk på å gjøre vanskelig stoff morsomt og interessant. I stedet blir det heller nokså løsrevet og mer forvirrende enn opplysende. Boken har ingen litteraturliste, men henvisning til 12 danske hjemmesider på nett.

Jeg undrer meg også over at forfatteren både i tittel og fremstilling legger så stor vekt på det å snakke, mens hun først på side 32 tydelig sier at «Det hjælper å tale med en som er god til å lytte og forstå». Rådene til de voksne om å snakke med barn tar heller ikke høyde for hvor viktig det er å ta hensyn til barns konkrete tenkning ved valg av ord og uttrykk i samtalene.

Kort sagt: Dette er en bok med en ambisiøs målsetting og mange gode forslag og innspill, både i form av tegninger og tekst om viktige og ofte forsømte temaer knyttet til psykiske lidelser i familiekontekst. Boken kan sikkert tjene som inspirasjon for dem som ønsker å bidra til bedre forståelse og mestring av slike utfordringer, men den vil profittere på en redaksjonell bearbeiding og en mer kunnskapsbasert og pedagogisk fremstilling, bl.a. av det biologiske grunnlaget for hjernen og kroppens funksjon i samspill med omgivelsene.

Anbefalte artikler