Gode operative løsninger – stort sett

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Dennison, Ashley R.

Maddern, Guy J.

Operative solutions in hepatobiliary and pancreatic surgery

314 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 70

ISBN 978-0-19-958417-8

Forfatterne arbeider i henholdsvis England og Australia. Kompetanse innenfor lever-, galleveis- og pancreaskirurgien har de bl.a. fått gjennom arbeid og opplæring av legendariske Leslie H. Blumgart, som roser sine tidligere elever i et forord.

Dette er ingen ordinær lærebok i kortformat. Ikke et eneste røntgenbilde finnes, nesten ingen ting om sykdomsforekomst eller patologi er nevnt, og klinikk er bare helt kort beskrevet. Forfatterne setter søkelyset på behandlingsveivalg, inkludert operasjonstekniske problemer og løsninger.

Tematisk er det fem hovedkapitler: pancreas, duodenum, lever, galleblære og galleveier. En rekke problemstillinger, også noen relativt sjeldne, er belyst. Forfatternes vurderinger og løsninger synes velprøvde. Vi kjenner oss igjen i svært mange anbefalinger, selv om praksis hos oss i enkelte sammenhenger vil skille seg noe fra forfatternes. Deres foretrukne rekonstruksjon (separate tynntarmsløp for hepatikojejunostomien og pankreatikojejunostomien) etter Whipples operasjon (pankreatikoduodenektomi) for pancreaskreft er ikke vanlig i vårt miljø (figur 1.74, s. 82). Forfatterne er påfallende skeptiske til nytten av intervensjonsradiologisk embolisering ved blødende ulcus duodenum (s. 94), og deres indikasjon for kolecystektomi hos alle asymptomatiske pasienter < 65 år med tilfeldig påviste galleblærekonkrementer (s. 211) er diskutabel.

Teksten er lettlest og supplert med flere nyttige tabeller og en rekke informative strektegninger. De illustrative strektegningene er faktisk ekte tegninger og ikke polerte dataillustrasjoner. Rent teknisk/kunstnerisk varierer de noe. Forfatterne har også laget en rekke algoritmer, der ulike utredningsløp og behandlingsveivalg blir skissert. Detaljene i disse algoritmene kan og bør diskuteres, og en slik diskusjon vil kunne avklare og kanskje bedre vår egen praksis.

Verdien ligger i forfatternes evne til å formidle nyttig, praktisk kunnskap. Dette er ikke kunnskapsbasert faktakunnskap, men snarere velprøvd, operativ klinisk praksis. Og jeg synes de gjør dette eminent, stort sett. Trykk og innbinding er solid, og trykkfeil er nærmest fraværende. Litteraturreferansene er gjennomgående relevante og oppdaterte. Et indeks på slutten er nyttig.

Jeg kan anbefale boken som et nyttig supplement. Den vil være aktuell både for spesialistkandidater og mer erfarne kirurger.

Anbefalte artikler