Forebyggende helsearbeid som tema

Gorm Hoel Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen vil bidra i utviklingen av forebyggende helsearbeid og vier neste års statusrapport til dette temaet.

Forebygging står helt sentralt i samhandlingsreformen som skal effektueres 1.1. 2012. Legeforeningens statusrapport 2012 skal avklare ansvar, roller og virkemidler i forebyggende helsearbeid. Foreningen har pekt på at forebyggende arbeid må være kunnskapsbasert. I dag finnes ingen systematisk vurdering av hvilke tiltak som bør anbefales.

– Tiltak på samfunnsnivå vil ofte ligge utenfor helsetjenesten, for eksempel momsfritak på sunne matvarer og én times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Innad i helsetjenesten er kommunikasjon om forebygging et sentralt tema som bør utredes nærmere, sier president i Legeforeningen Torunn Janbu.

Statusrapporten vil samordne Legeforeningens politikk og utvikle foreningens rolle som konstruktiv premissleverandør. – Leger besitter kunnskap om risikofaktorer, sykdomsutvikling og behandling. Vi vil kunne peke på de områdene som det er aller viktigst å forebygge på samt identifisere de områdene som krever mer kunnskap, sier hun.

Hovedformålet med Legeforeningens statusrapporter er å ta opp viktige og ofte forsømte områder i helsetjenesten. Rapportene oppsummerer status på det aktuelle området og presenterer forslag til forbedringer.

Anbefalte artikler