Sven Knagenhjelm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Knagenhjelm

Sven Knagenhjelm
16.12.2010
I sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 20/2010 ( 1 ) gjør Harald Schrader & Lars Jacob Stovner et poeng av at min siterte kritikk av «Litauen-undersøkelsen» ikke gjaldt undersøkelsen fra 1999. Men...
Sven Knagenhjelm
07.10.2010
Schrader og medarbeidere bagatelliserer i Tidsskriftet nr. 5/2010 risikoen for kroniske nakkeplager etter trafikkulykker ( 1 ). Ifølge Quebec Task Force-rapporten fra 1995 ( 2 ) kan...
Sven Knagenhjelm
06.05.2011
Schrader & Stovner har i Tidsskriftet nr. 2/2011 ( 1 ) sluppet opp for saklige argumenter og gjør i stedet forsøk på å desavuere de kilder jeg oppga i mitt forrige innlegg ( 2 ). Jeg påpekte at...