Jarle Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Institutt for medisinske basalfag

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Han har bidratt med idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av selve manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Jarle Breivik er professor og utdanningsleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jarle Breivik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media