Jarle Breivik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle Breivik

Sunneva Stokke, Ingeborg L. Solberg, Per Grøttum, Knut E.A. Lundin, Kristin M. Heggen, Jarle Breivik
16.08.2019
Education authorities, students and employers are placing increasing demands on quality in higher education. A large emphasis is also being placed on students taking an active role in the development...
Sunneva Stokke, Ingeborg L. Solberg, Per Grøttum, Knut E.A. Lundin, Kristin M. Heggen, Jarle Breivik
15.08.2019
Utdanningsmyndigheter, studenter og arbeidsliv stiller i økende grad krav til kvalitet i høyere utdanning. Samtidig blir det lagt stor vekt på at studentene skal ha en aktiv rolle i utviklingen av...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
31.10.2017
As a part of a major review of the medical degree programme in Oslo, elective courses were introduced for the first time in the spring term of 2017. We believe this will give opportunities for in-...
Jan C. Frich, Jarle Breivik, Knut E.A. Lundin, Elin O. Rosvold, Ingrid Os
30.10.2017
Som ledd i en større revisjon av medisinstudiet i Oslo ble det for første gang innført valgfrie emner i vårsemesteret 2017. Vi mener det kan gi mulighet for faglig fordypning og nyttige erfaringer...
Jarle Breivik
29.03.2007
Nicolaysen, M. Svein og rotta på lab’en 126, ill. Oslo: Aschehoug, 2006. Pris NOK 229 ISBN 82-03-242657-5 Marit Nicolaysens historier om Svein og rotta Halvorsen har gjort suksess både i bokform og...
Jarle Breivik
19.10.2006
Hyperventilering kan være en sentral faktor ved feberkramper. Det viser en dyrestudie. Kan hyperventilering gi feberkramper? Foto GUILLAUME, BSPI/GV-Press Feberkramper er epileptiske krampeanfall...
Jarle Breivik
21.09.2006
Perioperativ kjemoterapi øker overlevelsen ved operabel magekreft. Pasienter med magekreft har generelt dårlig prognose, trass i kirurgisk fjerning av tumor. Tilleggsbehandling med cellegift har ikke...
Jarle Breivik
18.03.2004
Carlsen, Katrin C. Lødrup Staff, Annetine Forskingshåndbok Fra idé til publikasjon. 89 s, tab. Oslo: VIRUUS, 2003. Gratis på Internett: www.uus.no/forskning/index.htm ISBN 82-473-0017-6 Å drive...
Jarle Breivik
30.11.2002
Som student, for ikke så mange år siden, var jeg med på en kirurgisk forelesning om medfødte hjertelidelser. Mot slutten av en interessant leksjon spurte jeg om personer som vokser opp takket være...
Jarle Breivik
23.08.2016
Trond Methi & Per Medbøe Thorsby presenterer i Tidsskriftet nr. 11/2016 ( 1 ) en hypotese om at insulinresistens reflekterer en adaptiv fysiologisk forsvarsmekanisme, og kronikken representerer...
Jarle Breivik
24.03.2015
The medical research community has for decades sustained the myth that the solution to cancer is just around the corner. The fact is that today’s cancer epidemic is not a problem that modern...
Jarle Breivik
10.06.2000
Darwins prinsipp om evolusjon gjennom naturlig utvalg danner grunnlag for den vitenskapelige forståelse av levende systemer. I løpet av det siste tiåret har det vokst frem en økende bevissthet om at...
Jarle Breivik
20.05.2011
Ayala, Francisco J. Am I a monkey? Six big questions about evolution. 83 s, tab, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2010. Pris USD 13 ISBN 978-0-8018-9754-2 Ayala er en...
Jarle Breivik
13.12.2011
Hurum, Jørn Helleve, Torstein Hulsen, Esther van Ida 64 s, ill. Oslo: Cappelen Damm, 2011. Pris NOK 259 ISBN 978-82-02-33779-7 Jørn Hurum (f. 1967) laget store bølger i både den norske og...
Jarle Breivik
19.03.2013
Norsk forskerutdanning gjennomgår store endringer, og temaet kommer stadig høyere på den politiske agenda. Politikken spriker imidlertid i flere retninger. Forskerutdanningen ble nylig evaluert ( 1...
Jarle Breivik
11.11.2014
I denne lederen fremhever Erlend Hem hvordan studentenes engasjement er helt avgjørende for å skape god utdanning ( 1 ). Samtidig påpeker han at fakultetsledelse og undervisere ofte oppfatter slikt...
Jarle Breivik
01.12.2015
Jeg er glad for at Mysterud og Poleszynski nå presiserer at «steinalderdietten» ikke er løsningen på kreftproblematikken. Siden de har valgt å argumentere mot en kronikk som etterspør mer realistisk...
Jarle Breivik
24.03.2015
Det medisinske fagmiljøet har gjennom flere tiår understøttet myten om at løsningen på «kreftgåten» ligger bak neste sving. Faktum er at dagens kreftepidemi ikke er et problem som moderne medisin er...
Jarle Breivik
22.09.2015
Mysterud & Poleszynski benytter i kjent stil kommentarfeltet i Tidsskriftet til å promotere den såkalte «steinalder-dietten». Budskapet er at et kosthold med mye fett og lite sukker er løsningen...