Anna Luise Kirkengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

NTNU

Hun har bidratt med idé, utforming, design, analyse og tolkning av data, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Anna Luise Kirkengen er professor emerita i allmennmedisin.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anna Luise Kirkengen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media