Anna Luise Kirkengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Luise Kirkengen

Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Obesity is one of the great health challenges of our time. This development is linked to complex dynamics between dietary habits, physical activity, physiology, genetics and epigenetics in a...
Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Fedme er en av samtidens store helseutfordringer. Utviklingen er knyttet til en kompleks dynamikk mellom matvaner, fysisk aktivitet, fysiologi, genetikk og epigenetikk i en globalisert verden der...
Anna Luise Kirkengen
21.10.2019
Susan S. Senstad Milk and Venom 312 s. London: Austin Macauley Publishers, 2018. Pris GBP 7 ISBN 978-1-78710-783-0 Slangegift er så hvit som melk. Næring og gift kan altså se lik ut, sett utenfra...
Anna Luise Kirkengen
28.01.2019
According to the dictionary, a ‘well’ can be a wave (from ‘wella’ in Old High German), a spring of water, a fountain fed by a spring, or an enclosed space in the bottom of a room, building or ship...
Anna Luise Kirkengen
28.01.2019
«A well» er ifølge ordboken både en bølge, en kilde, en brønn og en beholder i bunnen av et rom, en bygning, et skip. Ordet bør her forstås så vel konkret som symbolsk og metaforisk og assosieres med...
Anna Luise Kirkengen
15.11.2007
Aambø, A Smerter Smerteopplevelse og atferd. 233 s, ill. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-02-25905-1 11 stemmer snakker om smerter. Stemmene som målbærer kunnskap om...
Anna Luise Kirkengen
29.03.2007
Engelsrud, G. Hva er kropp 154 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2006. Pris NOK 149 ISBN 82-15-00785-6 Universitetsforlaget presenterer i en serie kalt Hva er … korte tekster skrevet av...
Anna Luise Kirkengen
29.03.2007
Damhaug, T. Overlord 336 s. Oslo: Cappelen, 2006. Pris NOK 349 ISBN 82-02-26396-7 En fortelling om virkelighetens tvilsomhet eller om tvilens virkning på virkeligheten, er det dette denne boken...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Kompleks kronisk sykdom representerer en økende utfordring fordi slik sykelighet i stadig større grad beskatter samfunnets samlede helseressurser og fordi de gyldige biomedisinske modeller for...
Anna Luise Kirkengen, Elling Ulvestad
13.12.2007
Complex chronic diseases require an increasing proportion of society’s resources and represent a growing challenge. Valid biomedical models of aetiology, pathogenesis, treatment and prognosis are...
Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Irene Hetlevik
28.06.2007
Kronisk tretthetssyndrom, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er en lidelse mange assosierer med avmektighet. Ikke bare hos pasientene, men også hos hjelperne. En fersk rapport fra...
Anna Luise Kirkengen
13.03.2008
Bondevik, H Lie, AK Tegn på sykdom Om litterær medisin og medisinsk litteratur. 288 s, ill. Oslo: Spartacus, 2007. Pris NOK 298 ISBN 978-82-304-0024-1 Ni tekster fra berøringsflaten mellom medisin og...
Anna Luise Kirkengen
26.06.2008
BH., Midttun Kvinnereisen Møter med feminismens tenkere. 269 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2008. Pris NOK 298 ISBN 978-82-92-62237-7 Ti miniportretter av kvinner, komponert av et foto, en knapp...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Helt siden 1980-årene er det blitt utformet og forsøkt implementert kliniske retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdommer, spesielt med tanke på bruk i allmennpraksis. Men studier viser...
Irene Hetlevik, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen
09.10.2008
Clinical guidelines for prevention of cardiovascular disease have been developed and implementation of them attempted since the 1980s. Although the guidelines have been especially tailored to general...
Anna Luise Kirkengen
10.09.2009
Pihl, M. Det andre muskellaget 86 s, ill. Oslo: Kolofon forlag, 2009. Pris NOK 235 ISBN 978-82-300-0509-5 Forfatteren Merete Pihl er psykomotorisk fysioterapeut med mange års erfaring som terapeut og...
Tor-Johan Ekeland, Linn Getz, Irene Hetlevik, Anna Luise Kirkengen, Edvin Schei, Elling Ulvestad, Arne Johan Vetlesen
14.05.2009
Medisinsk forskning frembringer en stor mengde data, men altfor sjelden forekommer det genuint nye innsikter. For å unngå at forskningen bare reproduserer seg selv, bør både planlegging, innsamling...
Anna Luise Kirkengen
11.05.2006
Søftestad, Siri Seksuelle overgrep Fra privat avmakt til tverretatlig handlekraft. 241 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 299 ISBN 82-15-00801-1 Som alle tekster som omhandler misbruk av...
Anna Luise Kirkengen
23.02.2006
Foto © Joachim Lundgren I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en studie plassert i berøringsflaten mellom tre fenomener som alle angår medisinske behandlere. Alle tre representerer viktige...
Anna Luise Kirkengen
22.06.2006
Thomassen, Magdalene Vitenskap, kunnskap og praksis Innføring i vitenskapsfilosofi for helse- og sosialfag. 207 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 259 ISBN 82-05-35609-2 Arthur W. Caplan,...