Marit Fjellhaug Nylund Om forfatteren
Artikkel

I nr. 18/1930 skriver A.B. Wessel (1858 – 1940) om doktorboligene i Finnmark (Tidsskr Nor Lægeforen 1930; 50: 1018 – 36). Her var det også bilder av noen av de ulike boligene.

Bidrag til Finnmark fylkes medisinalhistorie.

Av A. B. Wessel, Sør-Varanger.

VIII. De offentlige lægeboliger.

Det varte ikke lenge før man innså, at skulde det være håp om å få nogen læge til Finnmark og beholde ham der nogen tid, så måtte det offentlige sørge for bolig til ham. (…) Befolkningen levet jo under så trange kår og nøiet sig med så små og tarvelige boliger, at det ikke var å tenke på for en læge, selv om han var ugift, å få leiet husrum, som bare nogenlunde kunde tilfredsstille hans behov, ikke engang hos handelsmennene i fiskeværene, de eneste som i hine tider kunde tenkes å ha noget rum til overs for bortleie.

Anbefalte artikler