()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  XMRV eller liknende virus i prøver fra pasienter med prostatakreft eller kronisk utmattelsessyndrom kan skyldes laboratoriekontaminering.

  Xenotropisk murint leukemivirus-relatert virus (XMRV) er et retrovirus som i noen studier har vært påvist i prøver fra personer med prostatakreft og kronisk utmattelsessyndrom, i andre ikke. I en oppsummering av resultatene fra fire nylig publiserte studier påpekes det en mulighet for at påvisning av XMRV i pasientprøver kan skyldes laboratoriekontaminering (1).

  I studiene identifiseres tre potensielle kilder til kontaminering i polymerasekjedereaksjons (PCR)-baserte studier av XMRV. Disse er murint leukemivirus (MLV)-kodende nukleinsyrer i kommersielle PCR-reagenser, spormengder av musegenomisk DNA i humane blod- og vevsprøver, og DNA eller RNA fra humane tumorcellelinjer infisert med XMRV eller andre nært beslektede gammaretrorvirus.

  – Dette bør få konsekvenser for fremtidige studier av XMRV og foreslåtte sykdomsassosiasjoner, sier lege Øystein Haarklau Johansen ved Mikrobiologisk avdeling, Sykehuset i Vestfold. Disse studiene demonstrerer at selv med kontrollrutiner for å avsløre DNA fra mus vil man ikke kunne sikre seg tilstrekkelig mot falskt positive PCR-resultater, fordi viruset også er påvist i humane cellekulturer som finnes i mange laboratorier.

  – Forfatterne anbefaler at alle potensielle XMRV-funn fra pasienter blir gensekvensert og analysert for slektskap til virus fra mus og cellekulturer før man trekker konklusjoner. Disse studiene beviser imidlertid ikke at tidligere PCR-funn er falskt positive. Inntil forskerne blir enige om valg av testmetoder og interne kontrollrutiner for XMRV-påvisning, vil PCR-baserte resultater kunne trekkes i tvil, sier Johansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media