Ta den ring og la den ligge

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsearbeidere som bruker ring har signifikant høyere forekomst av sykdomsfremkallende bakterier på hendene sine enn helsearbeidere som ikke bruker ring.

  Mette Fagernes har i sin avhandling kartlagt infeksjonsrisiko knyttet til bruk av ring under klinisk arbeid og undersøkt hvor vanlig det er at helsepersonell bruker ring i arbeidstiden. Av 936 pleiepersonell oppga 29 % av dem som bar giftering i det daglige at de aldri eller sjelden tok av seg ringen når de var på jobb. Det til tross for at nasjonale retningslinjer anbefaler at alle fingerringer tas av før klinisk arbeid.

  – Vi fant at bruk av fingerringer fører til signifikant høyere forekomst av gramnegative stavbakterier, inkludert Enterobacteriaceae, på helsearbeideres hender. Vi fant også en signifikant sammenheng mellom den totale bakteriemengden på hendene og mengden som ble overført til mottaker under håndkontakt. Det ble imidlertid ikke påvist en signifikant effekt av ringer i denne overføringen, sier Fagernes.

  På bakgrunn av hennes og andre nyere studier om emnet anbefaler Verdens helseorganisasjon i sine nye retningslinjer at helsepersonell tar av seg alle ringer når de er på arbeid.

  – Bruk av ringer er i strid med kunnskapsbasert, faglig forsvarlig yrkesutøvelse, og utarbeiding av effektive endringsstrategier bør være en prioritert oppgave innen smitteforebyggende tiltak, sier Fagernes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media