Oksidativt stress kan gi astma

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norske forskere har funnet en sannsynlig sammenheng mellom oksidativt stress og astma og allergi hos barn.

  Lege og forsker Egil Bakkeheim har i sin avhandling undersøkt hvilken rolle henholdsvis oksidativt stress og kortisolnivåer spiller i forhold til astma og allergi.

  – Vi fant at både lavt nivå av antioksidanter og lavt nivå av kortisol har en sannsynlig sammenheng med astma og allergi hos barn. Albumin, som er den viktigste antioksidanten i blodet, var redusert hos barna med astma og allergi, mens oksidanten ferritin var økt. De laveste albuminnivåene ble funnet blant barn med astma og samtidig økte inflammasjonsmarkører, som peker på en sammenheng mellom oksidativt stress og allergisk inflammasjon, sier Bakkeheim.

  Han fant også at nivået av antioksidantene vitamin E og transferrin var lavere i blodet hos barn med dårlig kontrollert astma enn hos barn med velkontrollert astma, og at norske barn har Europas laveste nivå av antioksidanten selen i blodet. Lave verdier av stresshormonet kortisol i spytt var knyttet til samtidig astma og luftveisallergi hos barn. Et funn i Bakkeheims avhandling som har vakt oppsikt, er at barn som får paracetamol enten i fosterlivet eller som spedbarn har økt risiko for å utvikle astma og allergi.

  Forskningen er basert på to store astmaundersøkelser, en norsk og en europeisk, der til sammen 1 192 barn og 991 voksne er inkludert.

  Ordforklaringer

  Oksidativt stress: Oppstår når kroppen får et for lavt nivå av antioksidanter i forhold til oksidanter. Denne ubalansen kan bl.a. oppstå som følge av ernæringssituasjon, miljøfaktorer eller betennelsessykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media