Gode resultater med ett embryo ved IVF-behandling

Nyheter Fødselshjelp og kvinnesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Elektiv tilbakesetting av kun ett embryo og bruk av nedfryst embryo gir like høy fødselsrate som ved tilbakesetting av to embryoer.

  I Norden har de fleste klinikker gått over til å sette tilbake kun ett embryo ved in vitro-fertiliseringsbehandling (IVF) for å redusere risiko for flerlingefødsel. Teknikker for frysing og bruk av tinte overtallige embryoer gjør det mulig. Nå har en internasjonal forskergruppe sammenliknet resultatene etter elektiv tilbakesetting av ett embryo sammenliknet med to (1).

  Kun randomiserte studier inngikk i metaanalysen. Flerlingefødselsraten var 2 % for ett embryo og 29 % for to embryoer ved tilbakesetting i en fersk in vitro-fertiliseringssyklus (justert OR 0,04). Antall levendefødte barn var henholdsvis 27 % og 42 % (OR 0,50). Ved i tillegg å sette tilbake et embryo som hadde vært nedfryst, var imidlertid ikke resultatene signifikant forskjellige (38 % mot 42 %). Oddsen for fødsel til termin var nesten fem ganger høyere ved tilbakesetting av ett embryo enn ved to (OR 4,93).

  – Studien er interessant og relevant selv om den i hovedsak bekrefter resultater fra tidligere studier, sier overlege Martha A. Hentemann ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Den omfatter imidlertid bare tilbakesetting av embryo etter kun 2 – 3 dagers kultur og hos en ganske ensartet pasientgruppe med god prognose. Derfor kan man ikke komme frem til undergrupper som profitterer mer av den ene eller den andre metoden, selv om man har analysert individuelle pasientdata, som er en styrke i denne studien. I daglig in vitro-fertiliseringspraksis savner man slik informasjonen for å kunne tilpasse behandlingen individuelt. Disse studiene vil forhåpentlig komme etter hvert, sier Hentemann.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media