Prispress

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Avsløringene om uforsvarlige arbeidsforhold i private vikarbyråer har satt fart i diskusjonen om marked og konkurranse i helse- og omsorgssektoren. Debatten dreier seg om mye mer enn kommersielle og tilsynelatende ideelle aktører, den handler vel så mye om forutsetningene for konkurranse. Når det nesten utelukkende konkurreres på pris, er utfallet gitt: Kvaliteten vil gå ned.

Anbefalte artikler